Hier kun je al je vragen, problemen, informatie kwijt over vaccinaties, parasieten en wormen

Moderator: Lizzy

Gebruikersavatar
Door chooky
#156658
Ik heb vandaag maar een mailtje gesturd naar de KC hier, waar ik (hopelijk) met chooky behendigheid ga doen (heb een artikel wat ik via hier vond meegestuurd) Ik ben benieuwd wat ik terugkrijg.:

Goedenmorgen,

Ik schrijf dit mailtje naar aanleiding van mijn aanmelding en plaatsing voor de cursus behendigheid 1 die volgend weekend start. Ik heb ons dit voorjaar ingeschreven nadat ik de site goed had doorgelezen. Bij de voorwaarden zag ik dat daar niets stond over verplichte inentingen. Het verbaasde mij dus nogal toen ik in de brief las, waarin de start van de cursus werd gemeld, dat ik het inentingsboekje mee moet nemen.
Chooky heeft al haar puppy entingen gehad en een booster op 1-jarige leeftijd. Maar verder ben ik niet van plan haar te enten. Ik wil volgend jaar wel haar titers gaan laten controleren en aan de hand daarvan haar eventueel laten enten. Dit omdat steeds meer onderzoeken aantonen dat jaarlijks herenten niet alleen onnodig is, het is zelfs schadelijk en kan de weerstand van onze huisdieren behoorlijk ondermijnen en zelfs de weerstand tegen de ziektes waar we ze tegen in laten enten verlagen, het tegenovergestelde van wat we er eigenlijk mee proberen te bereiken dus. Bovendien hebben de vaccinaties die nu ontwikkeld zijn veel langer effect dan nu wordt aangenomen. De meeste zelfs zeven jaar tot levenslang. Dit net als bij entingen voor mensen (wij laten ons toch ook niet ieder jaar herenten?).
Hieronder stuur ik ook een (vertaald) artikel mee uit de veterinary times, wat mijn gedachten hierover verwoord en onderschrijft:

31 Britse dierenartsen spreken zich uit tegen jaarlijkse vaccinatie
(Bron: Veterinary Times UK, januari 2004)
.

Wij, de ondergetekenden, zouden graag onze zorgen in het licht van nieuwe bewijzen met betrekking tot het vaccinatieprotocol onder uw aandacht brengen. De Amerikaanse Veterinary Medical Association Committee rapporteert dit jaar dat de aanbeveling tot jaarlijkse hervaccinatie, vaak gefundeerd op vele vaccinatielabels, gebaseerd is op historische gegevens, maar niet op wetenschappelijke.
Smith schrijft in JAVMA in 1995 dat er "enig bewijs is dat een aantal vaccins immuniteit geven voor een periode langer dan 1 jaar. In feite is er volgens onderzoek geen bewijs dat vele jaarlijkse vaccinaties noodzakelijk zijn en dat bescherming na 1 vaccinatie vaak levenslang is." En ook: "Vaccinatie is een medische procedure met zowel voor- als nadelen voor de patient"; en verder dat "herhaald vaccineren van patiënten met voldoende immuniteit niets toevoegt aan de resistentie voor de ziekte en het risico op post-vaccinatie problemen kan vergroten". Tenslotte stelt hij dat "nadelige reacties veroorzaakt kunnen worden door het antigeen?, de adjuvant?, de drager, het conserveringsmiddel, of een combinatie hiervan. Mogelijke ongewenste reacties kunnen zijn het uitblijven van immuniteit, anafylactische shock, immuniteitsonderdrukking, het optreden van auto-immuun ziekten, kortstondige infectie en/of langdurende infectieve dragerstatus."
Het rapport van de Amerikaanse Animal Hospital Association Canine Vaccine Taskforce in JAAHA (Nr. 39, maart/april 2003) is ook interessant om te lezen: "De huidige wetenschap ondersteunt de uitspraak dat geen enkel vaccin altijd veilig is, geen enkel vaccin altijd beschermt en dat geen enkel vaccin altijd geïndiceerd is"; "misverstanden, desinformatie en de conservatieve houding van onze professie hebben er voor een groot deel voor gezorgd dat het aannemen van protocols, die het verlagen van het aantal keren vaccineren voorstaan, vertraagd werd"; "immunologisch geheugen zorgt voor langdurige immuniteit voor belangrijke infectieuze ziekten welke zeer veel langer is dan de traditionele aanbevelingen voor jaarlijks vaccineren. Dit wordt ondersteund door een groeiende hoeveelheid veterinaire informatie even als goed ontwikkelde epidemiologische controle in de humane geneeskunde, waaruit volgt dat immuniteit na vaccinatie extreem lang duurt en in de meeste gevallen zelfs levenslang is."
Ook toont het bewijs dat voor de duur van de immuniteit voor rabies, hondenziekte, parvo, kattenziekte en niesziekte (beide vormen) een minimum van zeven (7) jaar is aangetoond door serologie voor rabiës en challenge studies voor alle andere.
De dierenartsen die deze brief ondertekend hebben accepteren volledig dat geen enkel ander feit zoveel impact heeft gehad op de levens en de gezondheid van onze patiënten, de patiënten zelf en onze mogelijkheden om infectieziekten preventief te behandelen als de ontwikkeling van jaarlijks toe te dienen vaccins. Wij ondersteunen echter volledig de aanbevelingen en richtlijnen van de Amerikaans Animal Hospitals Association Taskforce, om vaccinatieprotocols voor honden en katten zo te verminderen dat boostervaccinaties alleen iedere drie jaar en alleen voor kernziekten gegeven worden, tenzij wetenschappelijk een ander beleid wordt gerechtvaardigd.
Verder gaan wij ervan uit dat het bewijsmateriaal zoals nu bekend er snel toe zal leiden dat de volgende feiten worden geaccepteerd:
a. Het immuunsysteem van honden en katten is volledig ontwikkeld op een leeftijd van 6 maanden en ieder gemodificeerd levend virus (MLV) vaccin dat na die leeftijd gegeven wordt, geeft een immuniteit die goed is voor het leven van dat dier.
b. Een volgende vaccinatie met een MLV een jaar later zorgt ervoor dat de antilichamen van de eerste vaccinatie die van de tweede neutraliseren zodat er weinig of geen effect is: het dier heeft geen extra bescherming gekregen, noch worden er meer memory-cellen toegevoegd.
c. Niet alleen zijn jaarlijkse extra beschermende vaccins voor parvo en hondenziekten onnodig, ze zorgen ervoor dat het dier bloot wordt gesteld aan potentiële risico's zoals allergische reacties en immuniteitsgemedieerde hemolytische bloedarmoede.
d. Er is geen wetenschappelijke documentatie die de labelclaims voor jaarlijkse toediening van MLV vaccins wettigt.
e. Puppies en kittens krijgen antilichamen binnen via de moedermelk. Deze natuurlijke bescherming duurt 8 tot 14 weken.
f. Puppies en kittens moeten niet gevaccineerd worden op een leeftijd jonger dan 8 weken. De vaccinatie zal geneutraliseerd worden door de immuniteit via de moeder en er zal geen extra bescherming geproduceerd worden.
g. Vaccinatie op een leeftijd van 6 weken zal absoluut de timing van het eerste effectieve vaccin vertragen.
h. Vaccinaties die met een tussenpoos van twee weken gegeven worden zullen eerder het immuunsysteem onderdrukken dan stimuleren. Dit zou de volgende nieuwe handleiding kunnen geven:
1. een serie vaccinaties wordt gegeven vanaf een leeftijd van 8 weken (bij voorkeur later) en wordt 3 tot 4 weken na elkaar gegeven, tot een leeftijd van ca. 16 weken.
2. Een extra boostervaccinatie wordt gegeven na een leeftijd van 6 maanden, die dan een levenslange immuniteit geeft.
In het licht van recent beschikbaar gekomen gegevens die het onnodig gebruik en de potentiële schade van jaarlijkse vaccinaties aantonen, roepen wij onze beroepsgenoten op te stoppen met de dagelijkse praktijk van het jaarlijks vaccineren.
Is het verwonderlijk dat cliënten vertrouwen verliezen in vaccinaties en zelf op zoek gaan naar de achtergronden ervan? Wij vinden dat ze hierin gelijk hebben. Politiek, traditie en het economisch gewin van dierenartsen en farmaceutische bedrijven zouden geen factor moeten zijn in het nemen van medische besluiten.
Het is algemeen geaccepteerd dat een jaarlijkse gezondheidscontrole van een huisdier aan te raden is. We schatten onszelf echter laag in wanneer we deze belangrijke dienst aan onze cliënten ophangen aan de vaccinatie, terwijl we uiteindelijk voor de gevolgen zullen moeten boeten. Moeten we wachten totdat men actie neemt tegen dierenartsen, zoals gebeurd is in Texas door dr. Robert Rogers? Hij beweert dat de huidige praktijk van het marketen van vaccins voor huisdieren bestaat uit fraude door het geven van een valse voorstelling van zaken, fraude door zwijgen en diefstal door misleiding.
De eed die wij als pas afgestudeerde dierenartsen afleggen is "om te helpen, of op zijn minst geen kwaad te doen". We willen onze positie in de maatschappij behouden en het vertrouwen dat men in ons heeft, gebaseerd op ons beroep, niet beschamen.
Daarom geloven wij dat diegenen die in het licht van deze nieuwe ontwikkelingen toch jaarlijks blijven vaccineren, zich misschien wel tegengesteld opstellen ten aanzien van de gezondheid van de dieren die aan hen worden toevertrouwd.
Met vriendelijke groet,
Richard Allport, BVetMed, MRCVS
Sue Armstrong, MA BVetMed, MRCVS
Mark Carpenter, BVetMed, MRCVS
Sarah Fox-Chapman, MS, DVM, MRCVS
Nichola Cornish, BVetMed, MRCVS
Tim Couzens, BVetMed, MRCVS
Chris Day, MA, VetMB, MRCVS
Claire Davies, BVSc, MRCVS
Mark Elliott, BVSc, MRCVS
Peter Gregory, BVSc, MRCVS
Lise Hansen, DVM, MRCVS
John Hoare, BVSc, MRCVS
Graham Hines, BVSc, MRCVS
Megan Kearney, BVSc, MRCVS
Michelle L'oste Brown, BVetMed, MRCVS
Suzi McIntyre, BVSc, MRCVS
Siobhan Menzies, BVM&S, MRCVS
Nazrene Moosa, BVSc, MRCVS
Mike Nolan, BVSc, MRCVS
Ilse Pedler, MA, VetMB, BSc, MRCVS
John Saxton, BVetMed, MRCVS
Cheryl Sears, MVB, MRCVS
Jane Seymour, BVSc, MRCVS
Christine Shields, BVSc, MRCVS
Suzannah Stacey, BVSc, MRCVS
Phillip Stimpson, MA, VetMB, MRCVS
Nick Thompson, BSc, BVM&S, MRCVS
Lyn Thompson, BVSc, MRCVS
Wendy Vere, VetMB, MA, MRCVS
Anuska Viljoen, BVSc, MRCVS, and
Wendy Vink, BVSc, MRCVS

Ik hoop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben over mijn standpunt. natuurlijk ben ik bereid om hier verder over in gesprek te gaan en dingen te verklaren en uit te leggen. Verder hoop ik natuurlijk dat ik nog steeds bij u de cursus behendigheid kan volgen.
met vriendelijke groet,
Eva Leerdam

U kunt eventueel contact met mij opnemen via email
of via telefoon.
Gebruikersavatar
Door chooky
#159704
Nou ik ben errug bang... :'(
Ik kreeg dit mailtje terug (heb namen even weggehaald):

Beste Eva,
dank voor je mailtje.
De KC Zeist & Omstreken accepteert pups vanaf 8 weken voor de training.
Deze pups zijn dan nog niet volledig geënt, maar voor de ontwikkeleing van
de pup is het belangrijk zo vroeg mogelijk met trainen, socialiseren en
opvoeden te beginnen. Dit kunnen we alleen doen als alle andere honden
volledig geënt zijn. Volgens de geldende richtlijnen van dierenartsen hier
in de regio.
Zo staat het ook in de Leidraad, een boekje wat bij het begin van de cursus
aan alle cursisten wordt uitgereikt. De site is voor algemene informatie.
Hoewel ik als dierenarts weet dat er twijfel is aan de noodzaak van het
jaarlijks herenten, heb ik van geen van de practicerende collega's ooit
gehoord van bijwerkingen van entingen en ik heb hier specifiek naar gevraagd.
Wel is het zo dat men tegenwoordig liever geen cocktail entingen van 7
tegelijk gebruikt, maar alleen wat het dier nodig heeft en de entingen over
het jaar verdeelt.

Het meest gebruikte schema is:
Parvo en Weil jaarlijks
Hondeziekte en Hepatitis om het jaar
Rabies alleen als je naar het buitenland gaat, is in Nederland niet
verplicht, geadviseerd wordt om de 2 jaar. Daarnaast kan je enten tegen
kennelhoest.

Als je je hond naar een pension wil brengen moet hij geënt zijn, wil je hem
meenemen naar een tentoonstelling moet hij geënt zijn, wil je hem meenemen
naar het buitenland moet hij geënt zijn en ook bij ons op de KC.

Mochten de officiële inzichten ook bij de Nederlandse dierenartsen
veranderen, dan zullen onze eisen worden aangepast.

met vriendelijke groet,

***
Voorzitter KC


Ik ga Chooky niet laten enten om te mogen trainen op de KC, zo'n enting is bedoelt om de gezondheid van een dier te beschermen, niet als toegangsbewijs voor een cursus. jammer dan! Ik schrijf nog wel een mailtje terug. Dat zal ik straks hier nog even neerzetten. Ik denk dat het dan een training in Utrecht wordt. Of weet iemand hier nog een vereniging (regio Utrecht/Zeist) waar ik behendigheid of iets dergelijks kan doen waar ze niet moeilijk doen over enten?
Gebruikersavatar
Door chooky
#159723
Dit is het mailtje wat ik net gestuurd heb. Ik had niet meer inspiratie:

Beste ***
Ik ben heel bang dat ik de cursus dan toch zal moeten laten schieten. Ik ben zoals u al heeft kunnen lezen in mijn vorige mail, ervan overtuigd dat jaarlijkse vaccinaties niet nodig zijn en dat mijn hond goed beschermd is tegen ziektes, zij heeft namelijk wel de puppyentingen en de booster op éénjarige leeftijd gehad. Ik wil haar daar ook best op laten testen door titers te laten testen (al heb ik zelfs mijn twijfels over het nut daarvan, aangezien men niet op de aanwezigheid van geheugencellen kan testen).
Ik wil mijn hond namelijk niet alleen laten enten, met de nodige risicos vandien, omdat ik zonodig een cursus wil volgen.
Net als bij entingen van kinderen worden klachten die ontstaan door te veel vaccinaties (in een keer of te kort na elkaar) niet altijd gelinkt aan de vaccinaties. Soms ontstaan deze klachten veel later. Soms ontkennen artsen ook kortweg dat er klachten kunnen ontstaan dor entingen.
Ik weet dat er in de meeste pensions geeist wordt dat de hond volledig geënt is, maar ook hier zijn er tegenwoordig gelukkig uitzonderingen. Bovendien gaat mijn hond niet naar een pension. Ook loop ik geen shows met haar. Om met de hond naar het buitenland te gaan, hoeft zij alleen tegen rabiës geënt te zijn. Binnenkort (vanaf oktober) geldt het nieuwe paspoort en dit houdt in dat men de richtlijnen van de fabrikant volgt. Nobivac heeft een vaccin waar zij 3 jaar bescherming aangeven. Dan hoeft rabiës dus alleen eens in de drie jaar gezet te worden.
Met vriendelijke groet,
Eva leerdam
Gebruikersavatar
Door Angelique
#159739
chooky schreef: Dit is het mailtje wat ik net gestuurd heb. Ik had niet meer inspiratie:

Beste ***
Ik ben heel bang dat ik de cursus dan toch zal moeten laten schieten. Ik ben zoals u al heeft kunnen lezen in mijn vorige mail, ervan overtuigd dat jaarlijkse vaccinaties niet nodig zijn en dat mijn hond goed beschermd is tegen ziektes, zij heeft namelijk wel de puppyentingen en de booster op éénjarige leeftijd gehad. Ik wil haar daar ook best op laten testen door titers te laten testen (al heb ik zelfs mijn twijfels over het nut daarvan, aangezien men niet op de aanwezigheid van geheugencellen kan testen).
Ik wil mijn hond namelijk niet alleen laten enten, met de nodige risicos vandien, omdat ik zonodig een cursus wil volgen.
Net als bij entingen van kinderen worden klachten die ontstaan door te veel vaccinaties (in een keer of te kort na elkaar) niet altijd gelinkt aan de vaccinaties. Soms ontstaan deze klachten veel later. Soms ontkennen artsen ook kortweg dat er klachten kunnen ontstaan dor entingen.
Ik weet dat er in de meeste pensions geeist wordt dat de hond volledig geënt is, maar ook hier zijn er tegenwoordig gelukkig uitzonderingen. Bovendien gaat mijn hond niet naar een pension. Ook loop ik geen shows met haar. Om met de hond naar het buitenland te gaan, hoeft zij alleen tegen rabiës geënt te zijn. Binnenkort (vanaf oktober) geldt het nieuwe paspoort en dit houdt in dat men de richtlijnen van de fabrikant volgt. Nobivac heeft een vaccin waar zij 3 jaar bescherming aangeven. Dan hoeft rabiës dus alleen eens in de drie jaar gezet te worden.
Met vriendelijke groet,
Eva leerdam
Tis een nette mail Eva. Die mensen zijn wat mij betreft een beetje blue, want het ge-ent zijn zegt helemaal niks over de gezondheidstoestand van het dier op dat moment. En dat het in pensions en op shows verplicht zou zijn heeft weer niks met zo'n cursus te doen. Op shows moet een hond langs een vet. keuring, waar wordt gecontroleerd op loopsheid, vlooien en aanwezigheid van ballen. Mij is in Nederland nog nooit om een entboekje gevraagt. Laatst stond wel (was ook verrassing) bij een clubmatch bij de inschrijfbevestiging de eis dat de hond ge-ent moest zijn. Ik heb het er maar gewoon opaan laten komen omdat ik vond dat ze dit bij de inschrijving al hadden moeten zeggen. Maar goed, ze hadden de eis wat krom omschreven, want er stond niet waartegen en wanneer de hond ge-ent moest zijn.
Als ik het goed begrijp heb je deze mail van een DA gekregen en die zal inderdaad niet vlot zijn eigen handel te grabbel gooien.
Nah jah, dan maar een cursistje minder :-\
Gebruikersavatar
Door chooky
#159766
Ik zat net heeeeel eventjes in een dipje. Ik vond het zooo jammer. Ik had heel veel zin in die behendigheidscursus. Ook omdat ik het idee heb dat Chook het helemaal geweldig zou vinden. Maar ja....
Maar toen heb ik direct maar een mailtje gestuurd naar Hondenschool Abovo, waar ik vorig jaar de 'vervolg 2 cursus' gedaan heb en ok geslaagd ben, of ik nog in mocht stromen bij de vervolg 3 cursus (is afgelopen zondag gestart. En ik kreeg zo'n aardig mailtje terug:
dit was mijn mail:

Ik zou mij graag inschrijven voor de cursus vervolg3 die
vorige week zondag gestart is. Ik zag de startdatum veels te
laat.... Mag ik nog instromen zondag? Ik heb vervolg 2 bij
jullie afgerond (ik heb alleen nogsteeds mijn diploma niet
thuisgestuurd gekregen).
groetjes Eva

En dit was het antwoord:

Hoi Eva,

Ja hoor, je kunt nog instromen, geen probleem. Petra zal blij zijn, ze miste
je al. Ik zal hier nog kijken voor je vervolg 2 diploma, dan krijg je die
meteen.

Tot zondag. Groet,

Christa.Zij hebben nog nooit moeilijk gedaan over entingen en zo. Zij kijken alleen naar de pups, of die hun entingen gehad hebben. Zondag dus cursus... Chooky gaat weer allerlei nieuwe dingen leren. We gaan nu ook sorteren!!!! Ikke weer helemaal blij!
Gebruikersavatar
Door chooky
#159846
Nou, heet laatste mailtje heeeft het toch wel weer een beetje goed gemaakt hoor. Ik kreeg net deze mail:

Beste Eva,
ik heb begrip voor je opstelling, ik hoop dat je een KC vindt waar je
lekker met je hond kunt trainen.
Als KC kunnen wij niet anders dan ons formeel opstellen, als een pup parvo
krijgt en er lopen niet volgens de richtlijnen geënte honden rond kan ik
dat niet verantwoorden.
Succes,
***
Door yalla
#159855
Nou super Eva. Ben blij dat je eindelijk een hondenschool hebt gevonden waar ze een beetje met de tijd meegaan ;)
Gebruikersavatar
Door Angelique
#159867
chooky schreef: Nou, heet laatste mailtje heeeft het toch wel weer een beetje goed gemaakt hoor. Ik kreeg net deze mail:

Beste Eva,
ik heb begrip voor je opstelling, ik hoop dat je een KC vindt waar je
lekker met je hond kunt trainen.
Als KC kunnen wij niet anders dan ons formeel opstellen, als een pup parvo
krijgt en er lopen niet volgens de richtlijnen geënte honden rond kan ik
dat niet verantwoorden.
Succes,
***
Eigenlijk vind ik deze mail de afgang van het jaar, alsof een ge-ente hond parvo zou krijgen van een niet-ge-ente hond.
Door Truus
#159869
Angelique schreef:

Eigenlijk vind ik deze mail de afgang van het jaar, alsof een ge-ente hond parvo zou krijgen van een niet-ge-ente hond.
Dat is ook de bewering van mijn D.A.
Het is een nieuwe, pas afgestudeerde en je zou zeggen dat hij toch al beter zou moeten weten.
Ik heb er een hele discussie over gehad.
Door Helen
#171388
OH, balen Eva. Ik zie het nu pas...Je had er gewoon heen moeten gaan en een smoes verzinnen dat je je ent-boekje kwijt bent oid. Werkt altijd.....Fijn dat je nu wel ergens anders een leuke cursus kan doen.
Door bodasca
#172362
Ik heb zojuist ook gehoort dan ik niet meer mag komen trainen met mijn hond op de KC Maurik. Mijn hond is vorig jaar maart voor het laatst geënt. Ik heb ze diverse artikelen over vaccinaties en de veranderde gedachten daarover gegeven en gevraagt deze te lezen en te bespreken in het bestuur. hopen dat ze het lezen, is nl grotendeel sin het engels. En hopen dat ze voor de volgende cursus begint 'tot inkeer' komen en wellicht besluiten het te veranderen in 'wij bevelen aan' ipv verplicht.
Ik ben desnoods bereid een papier te tekenen waar de risico's van ziekte voor mijn hond geheel voor mij zijn.
Helaas denken de meeste dierenartsen echter nog steeds het eerst aan hun portemonnee als je het hebt over vaccinatie. :'(
 Terug naar “Vaccinatie/Parasieten/Wormen”

Barfplaats wordt gesponsord door