Hier kun je al je vragen, problemen en stellingen kwijt met betrekking tot het zelf samenstellen voeding.

Moderator: Lizzy

Door Lizzy
#64
Deel 1:
Uit het boekje "De Setter" van Jan van Rheenen uit ongeveer 1970

Een doelmatige voeding is vooral tijdens de groeitijd van het allergrootste belang. De hond groeit in zo snel tempo, dat een onachtzaamheid ten aanzien van de voeding zich slechts behoeft uit te strekken over enkele weken of zelfs dagen om de groei af te remmen en stoornissen teweeg te brengen, waarvan de gevolgen zich niet meer laten uitwissen. Bovendien moet het voedsel van hoogwaardige kwaliteit zijn, zodat de hond niet verplicht is abnormale hoeveelheden naar binnen te werken om aan het onontbeerlijke minimum aan voedingsstoffen te komen. De behoefte aan voedsel van een in de groei zijnde hond is uiteraard veel groter dan die van een volwassen, geheel uitgegroeid dier dat zijn lichaam niet meer behoeft op te bouwen doch slechts heeft te onderhouden.
Hoe groot de dagelijkse rantsoenen moeten zijn, valt niet nauwkeurig aan te geven. Binnen het kader van hetzelfde ras eet het ene individu veel meer dan het andere en van een hoeveelheid voedsel waarop de een broodmager blijft, wordt de ander zo vet als een slak. Belangrijker dan de hoeveelheid voedende stoffen die een gegeven portie voedsel bevat is bovevndien het percentage dat de hond eruit weet te halen. Dat percentage is afhankelijk van diverse factoren. Daarom moeten de dagelijkse rantsoenen bij voorkeur niet te veel in grootte uiteen lopen. Ze dienen te worden aangepast aan de leeftijd van het dier, aan het seizoen, aan de indivuduele behoefte en ze moeten op vaste tijden worden verstrekt, zodat het lichaam zich er als 't ware op kan voorbereiden. Een en ander bevordert een goede werking der spijsverteringsorganen en de volledige afbraak der voedingsstoffen, die anders voor een deel het lichaam verlaten zonder enig nut te hebben afgeworpen.
Vooral een jonge hond moet u het voedsel bij voorkeur op lichaamstemperatuur, dus lauwwarm voorzetten, want anders moet de maag de spijsbrij eerst op deze lichaamstemperatuur brengen eer de vertering kan beginnen en dat extra verbruik van caloriën kunt u het hondenlichaam gemakkelijk besparen.
De neiging het voedsel naar binnen te schrokken is alle honden aangeboren. Deze neiging is een erfenis van hun in roedels levende wilde voorvaderen, die er toe gedreven werden door de onderlinge voedselnijd en zich niet de weelde konden veroorloven een stuk vlees grondig te kauwen als zij intussen de rest van het prooidier zagen verdwijnen in de magen der anderen. Dit maakt het noodzakelijk groenten en dergelijke fijngesneden te geven, maar vlees in zo groot mogelijke stukken. Grof gesneden groenten worden namelijk door de hond slechts of in het geheel niet verteerd (als u ze in weinig water heel even kookt of zelfs maar in heet water flenst, helpt dat aanzienlijk!) maar grote stukken vlees verteren veel vollediger en intensiever dan gemalen vlees of kleine stukjes, die te snel de maag passeren en dan in het korte darmkanaal van de hond niet van alle voedende bestanddelen worden ontdaan. Het vlees geeft u bij voorkeur altijd rauw; gekookt vlees kan al bij gering bederf een uitermate schadelijke uitwerking hebben, maar bedorven rauw vlees is voor de hond, afstammeling van gedeeltelijke aaseters, een groot lekkernij.
#65
Deel 2:
Geef de hond echter nooit onmiddellijk voor of na de maaltijd water, want dan wordt de spijsbrij in de maag onevenredig verdund en verteert daardoor naar verhouding slechter.
Indien u nu de hond tijdens zijn groeiperiode niet voldoende kalk, vitamine A + D en zachtje botjes geeft, zal hij aan de ene kant proberen het tekort aan onmisbare minerale stoffen aan te vullen door steenkool, aarde, kalk en zelfs dierlijke en menselijke uitwerpselen te eten en zich aan de andere kant de nodige mechanische prikkels verschaffen door zijn gebit te oefenen op de poten van de stoelen, uw nieuwe schoenen of de rand van zijn slaapgelegenheid. Om te voorzien in zijn behoefte aan kalk kunt u hem een goed soort beendermeel geven, waarvan dagelijks een kleine hoeveelheid door het voedsel wordt gemengd, of, als dit in uw omgeving niet verkrijgbaar is, een chemisch kalkproduct, dat u kunt samenstellen uit 1 deel fosforzure kalk, 1 deel melkzure kalk en 2 delen geslibt krijt, stoffen die iedere drogist u leveren kan. Voeg deze kalk echter niet bij voedsel dat melk beavt, want dan wordt het in een minimum van tijd zuur. Om te voorzien in de behoefte aan vitamine A + D kunt u een goede heilbotlevertraan geven dan wel een preparaat in tabletvorm. Er zijn ook uitstekende gevitamineerde kalkpreparaten voor honden in de handel, maar die zijn uiteraard veel prijziger.
Onmiddellijk na de maaltijd laat u de jonge hond wel even uit, zodat hij zijn behoefte kan doen, maar u neemt hem niet mmee uit wandelen. Hij behoort in alle rust zijn energie te kunnen wijden aan zijn spijsvertering, op dezelfde wijze als zijn wilde voorvaderen dat deden en zijn wilde bloedverwanten nog doen. Bovendien worden bij het wandelen met volle maag de nog slappe gewrichten meer belast dan wenselijk is, met alle risiko's van dien: kromme benene, platvoeten, enz.
Wordt een hond op de juiste wijze gevoed en is zijn spijsverteringsapparaat in orde, dan zullen zijn uitwerpselen week zijn. NIet dun of vloeibaar natuurlijk, maar evenmin keihard. Aan de consistentie kunt u dus zien of het voedsel de juiste samenstelling heeft en of het de hond goed bekomt. Te harde, geelgekleurde of zelfs bijna witte uitwerpselen wijzen op een teveel aan botten en een tekort aan vocht. Zwarte onlasting is het gevolg van bloedrijke vleesvoeding (hart, milt, long, e.d.), terwijl rauwe, niet schoongemaakte pens de uitwerpselen een groenachtige-zwarte kleur geeft. Slijm in de ontlasting wijst vaak op een beginnende darmcatarr.
De hond is van nature een carnivoor, een vleeseter. Dit wil echter niet zeggen, dat u hem uitsluitend vlees moet of zelfs mag voeren. Ook zijn in het wild levende bloedverwanten slaan, als zij honger hebben, praktisch alles naar binnen wat maar enigszins eetbaar is, ook plantaardige kost als wortels, bessen en andere vruchten. Onder normale omstandigheden echter wordt hun behoefte aan plantaardige voedsel volledig bevredigd door de halfverteerde maag inhoud van hun plantetende prooidieren, waaraan zij zich, zoals men vaak heeft kunnen waarnemen, graag het eerst te goed doen. Een reden te meer om de pens, die voor de hond een uitstekend voedsel vormt, niet alleen rauw te voeren, maar tevens vuil te laten en niet van de aanhangende inhoud te ontdoen!
Als basis voro de maaltijd komen in aanmerking havermout, gerstmout, boekwijtgrutjes en rijst (lieft de niet-gepolijste rijst die in de reformwinkels verkrijgbaar is). Aardappelen zijn als voedsel voor de hond ongeschikt, omdat ze vaak gisting in de darmen veroorzaken en bovendien slecht verteerbaar zijn. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat uw huishond niet van tijd tot tijd eens een goed fijngeprakt aarappeltje-met-jus voor het lekkere zou mogen geven. Ook oudbakken bruinbrood of volkorenbrood vormt een uitstekende basis. Wilt u hondenbrood voeren, kies dan een ongebleekte kwaliteit zonder vlees, want dat "vlees" bestaat uiit geperste vetkanen, waarvan veel honden, vooral in het begin, diarree krijgen.
#66
Deel 3:
Vis is een uitstekend voedsel, want het bevat veel eiwit, alsmede vitamine A. Zoetwatervis moet altijd lichtgekookt gegeven worden, om te voorkomen dat de hond besmet raakt met leverbot. Zeevis kunt u wel rauw voeren, maar beide soorten dienen zorgvuldig ontgraat te worden en nauwkeurig gecontroleerd op... vishaken, die men vooral in de kop nogal eens kan aantreffen. Als vlees kunt u afwisselend rund-, paarde- en schape of geitevlees voeren. Rauw natuurlijk. Varkensvlees komt voor de hond onder geen beding in aanmerking. Heel veel honden zullen trouwens hardnekkig weigeren het te eten. Onder vlees wordt niet alleen spiervlees verstaan, maar ook de organen, dus hart, nier, baarmoeder, endeldarm, strot (bevat kalkrijk kraakbeen!), luchtpijp (idem), boekmaag en pens vallen daaronder. De voedingswaarde van long en milt is echter minimaal, terwijl beide bovendien een sterk laxerende werling hebben. Het vlees mag gerust wat vet bevatten, hetgeen bij pens en slachtafval vrijwel onveranderlijk royaal het geval is. In de winter is de behoefte aan vet aanzienlijk groter dan in de zomer, terwijl bij honden die veel beweging in de open lucht hebben of werken moeten, de behoefte aan vet groter is dan bij exemplaren die een lui luxeleventje leiden. Als een hond dagelijks een hoeveelheid goede fosforlevertraan krijgt - een preparaat waaraan velen nog steeds de voorkeur geven boven heilbotlevertraan, waarvan enkele druppels voldoende zijn - wordt zijn behoefte aan vet daardoor goeddeels gedekt.
Uw hond heeft graag afwisseling in zijn maaltijden, net als de baas en het vrouwtje. Om kieskauwers aan het eten te krijgen en te houden, is niets zo werkzaam als variatie in het menu.
Maar van jaar tot jaar komen er steeds meer hondeliefhebbers, die als grote stadsbewoners of zelfs als dorpbewoners, niet aan rauwe, vuile pens, laat staan aan ander orgaanvlees kunnen komen, tenzij dan tegen prijzen die het houden van een setter ten naastenbij even kostbaar maken als het onderhouden van een - buitendedeurse - tweede echtgenote. Bovendien is het de flatbewoner en de bewoner van een huis-in-een-rijtje vrijwel onmogelijk om deze voedingsmiddelen, wanneer hij ze nog wEl kan bemachtigen, bijvoorbeeld bij het plaatselijke abattoir, maar dan ook op een vaste dag in de week, in de zomermaanden dusdanig op te staan dat hij niet binnen de kortste keren ruzie met alle omwonenden krijgt. De hond heeft, als afstammeling van de aaseter als hij is, weliswaar geen enkel bezwaar tegen het verobereren van adelijk tot zwaar adelijk rauw vlees, maar de buren hebben wel bezwaar tegen de weinig welriekende geuren die uit de opslag opstijgen.
Deze situatie heeft er toe geleid, dat de markt in steeds sterkere mate overstroomd word met zgn. fabrieksklare dierenvoeders, die door hun intensieve reclamecampagnes, waarin allerlei in werkelijkheid niet bestaande stoffen, die aan het voedsel toegevoegd zouden zijn, naar voren worden geschoven, de leek het kiezen bemoeilijken. Ik acht het daarom noodzakelijk om u een menu te geven, waarbij ik zelf, in de tijd dat ik door de nood der tijden gedwongen een flat bewoonde, uitstekende resultaten heb behaald.
In die periode, die overigens vijf jaren heeft moeten duren, gaf ik mijn jongen honden tot zij de leeftijd van drie maanden bereikten vijf maaltijden per dag en wel als volgt:

8 uur Hols puppyfood, overgoten met melk, bouillon of groentenat
10:30 uur Hols puppyfood met vlees
12 uur in melk gekookte Hols Donatin, speciaal voor de fabrikant samengesteld door wijlen Prof. Dr. W.F. Donath, voedingsspecialist, lid van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland en Hoofdredakteur van het tijdschrift "Hondenwereld".
14:30 uur Hols puppyfood, overgoten met melk, bouillon of groentenat met vlees
17 uur Hols puppyfood, droog.
Door Angelique
#67
Interressant stuk....en dan ineens dit....


>>>>>8 uur Hols puppyfood, overgoten met melk, bouillon of groentenat
10:30 uur Hols puppyfood met vlees
12 uur in melk gekookte Hols Donatin, speciaal voor de fabrikant samengesteld door wijlen Prof. Dr. W.F. Donath, voedingsspecialist, lid van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland en Hoofdredakteur van het tijdschrift "Hondenwereld".
14:30 uur Hols puppyfood, overgoten met melk, bouillon of groentenat met vlees
17 uur Hols puppyfood, droog. <<<<<

Iekjakpjukkgatverjakjekkeskledderbll ??? ???
#68
Hahahaha! Ja Angelique, ik schrok me ook wezeloos toen ik dAt ineens zag staan! Ik wilde het jullie niet onthouden, dit stukkie ;D. Maar, hij was volgens mij een vriendje van Donath hoor. En hij schrijft wel dit:

"Ik acht het daarom noodzakelijk om u een menu te geven, waarbij ik zelf, in de tijd dat ik door de nood der tijden gedwongen een flat bewoonde"

Met andere woorden: hij geeft deze meuk alleen als het niet anders kan ;D!

Groetjes, Lizzy
Door Angelique
#69
Hahahaha! Ja Angelique, ik schrok me ook wezeloos toen ik dAt ineens zag staan! Ik wilde het jullie niet onthouden, dit stukkie ;D. Maar, hij was volgens mij een vriendje van Donath hoor. En hij schrijft wel dit:

"Ik acht het daarom noodzakelijk om u een menu te geven, waarbij ik zelf, in de tijd dat ik door de nood der tijden gedwongen een flat bewoonde"

Met andere woorden: hij geeft deze meuk alleen als het niet anders kan ;D!

Groetjes, Lizzy
Wat een ei zeg, dus hij kan geen fatsoenlijk voer maken als die op een flat woont ???
Maar goed, er staan wel meer kostelijke dingen in boeken, dus dit kan er ook nog wel bij.
#70
Ja! Hoe vond je die dat de Setter even duur zou zijn als een tweede vrouw?! Tis toch Godsgeklaagd! Volgens mij hadden ze in die tijd nog geen fatsoenlijke vriezers trouwens. Hij zegt dat de buren zouden gaan klagen over de stank van het vlees en afval ;D
Door Angelique
#71
Ja! Hoe vond je die dat de Setter even duur zou zijn als een tweede vrouw?! Tis toch Godsgeklaagd! Volgens mij hadden ze in die tijd nog geen fatsoenlijke vriezers trouwens. Hij zegt dat de buren zouden gaan klagen over de stank van het vlees en afval ;D
Dure vrouwen houd hij er dan op na LOL
#72
Hallo,

Het stuk kwam me bekend voor, dus ff snel het stof ingedoken en jawel hoor, De Hollandse en Belgische Herder door Jan van Rheenen, welk jaar ??? dat kon ik zo snel niet vinden, maar het rook wel oud ;D

Ik heb het ff snel heb doorgebladerd, het hoofdstuk voeding, komt het in grote lijnen overeen, maar toch zitten er wel verschillen in.

Zodra ik de puf en tijd heb zal ik eens gaan vergelijken.

Toch leuk om zo'n stuk weer boven water zien te komen hier op het forum, weet niet hoeveel jaar later.

groetje Groeni
Door roger
#73
<<Dure vrouwen houd hij er dan op na LOL<<Neen, volgens mij hield hij er goedkope vrouwen op na, tenminste als die er al zijn !


Van Rheenen heeft twee boekjes vertaald, Mijn hond ziek en gezond, en gezonde jonge honden uit Natural Rearing van de Bairacli Levy.

Op een bepaald moment gaan heel veel van die "schrijvers" volgens mij overstag voor de poen die ze toestoken krijgen om bepaale brokken te noemen in hun boek.

Liz, dat gaat jou niet overkomen hé !


Gr.
Roger.
Laatst gewijzigd door roger op di 21 okt 2003, 22:36, 1 keer totaal gewijzigd.
#74
Neen, volgens mij hield hij er goedkope vrouwen op na, tenminste als die er al zijn !
Alle vrouwen op dit forum zijn goedkoop Roger! Ze willen maar een paar dingen: een hond, verse voeding voor de hond en een PC ;D.
Van Rheenen heeft twee boekjes vertaald, Mijn hond ziek en gezond, en gezonde jonge honden uit Natural Rearing van de Bairacli Levy.
Geinig he, dit wereldje is zo klein! Ik krijg de indruk dat 80% van de vers schrijvers zich gebaseerd heeft op JdBL!
Op een bepaald moment gaan heel veel van die "schrijvers" volgens mij overstag voor de poen die ze toestoken krijgen om bepaale brokken te noemen in hun boek.

Liz, dat gaat jou niet overkomen hé !
Gr.
Roger.
Inderdaaad Roger, dat gaat mij niet overkomen. Over mijn lijk! Nou zeggen ze dat ieder mens te koop is, maar er ZIJN grenzen! En deze gaat ver over de grens!

Groetjes, Lizzy
#75
Als basis voro de maaltijd komen in aanmerking havermout, gerstmout, boekwijtgrutjes en rijst (lieft de niet-gepolijste rijst die in de reformwinkels verkrijgbaar is). Aardappelen zijn als voedsel voor de hond ongeschikt, omdat ze vaak gisting in de darmen veroorzaken en bovendien slecht verteerbaar zijn. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat uw huishond niet van tijd tot tijd eens een goed fijngeprakt aarappeltje-met-jus voor het lekkere zou mogen geven. Ook oudbakken bruinbrood of volkorenbrood vormt een uitstekende basis. Wilt u hondenbrood voeren, kies dan een ongebleekte kwaliteit zonder vlees, want dat "vlees" bestaat uiit geperste vetkanen, waarvan veel honden, vooral in het begin, diarree krijgen.
Er staan best zinnige dingen in, maar granen als basis vind ik niks! En die Hills brokken natuurlijk al helemaal niet.
Door Angelique
#76
Alle vrouwen op dit forum zijn goedkoop Roger! Ze willen maar een paar dingen: een hond, verse voeding voor de hond en een PC ;D.

Geinig he, dit wereldje is zo klein! Ik krijg de indruk dat 80% van de vers schrijvers zich gebaseerd heeft op JdBL!

Inderdaaad Roger, dat gaat mij niet overkomen. Over mijn lijk! Nou zeggen ze dat ieder mens te koop is, maar er ZIJN grenzen! En deze gaat ver over de grens!  

Groetjes, Lizzy
Niet iedereen over 1 kam scheren mw. Liz. niet alle vrouwen hier nemen met zo weinig genoegen :D
#77

Niet iedereen over 1 kam scheren mw. Liz. niet alle vrouwen hier nemen met zo weinig genoegen :D
Nou ja, ik wilde Roger ervan overtuigen dat wij (vrouwen) zo erg niet zijn ;D.
Laatst gewijzigd door Lizzy op di 21 okt 2003, 23:21, 1 keer totaal gewijzigd.
#78
Het dieet van Jan van Reenen, niet dat met brokken, is typisch een dieet uit die tijd. Oud bruin brood (was goedkoop te halen bij de bakker) of rijst of hondenbrood (denk dat het niet eens meer bestaat) en dan een kalkproduct erin plus A-D-druppels of levertraan, verder vuile pens er door of kopvlees. Groenten deden we niet aan, want de plantaardige bestanddelen kreeg de hond wel uit de pens. Vis werd ter afwisseling gegeven, ook met brood, en altijd gekookt. Ook werd wel kaas gegeven, afgekeurde kazen (was b.v. door de keurmeester de smaak of zo afgekeurd). Weet uit die tijd een fokster van Chow Chows die zwoer bij kaas voor de vachtkwaliteit van de honden. En had ze puppen, dan stond er altijd een pan met een enorme brij op het fornuis met joost mag weten wat er allemaal in zat, maar dat was het puppyvoer.
En vriezers waren er wel hoor en hele goede ook, mijn jaren zeventig vriezer begaf het pas na 25 jaar dienst. Er waren toen ook mannetjes die pens en kopvlees thuis bezorgden en daarmee werden dan een paar laden van de vriezer gevuld. Maar ja, de mensen die ik kende die zo voerden, woonden allemaal niet op een flat.
gr.
Nicolette
 Terug naar “Vragen, Problemen en Discussie BARF”

Barfplaats wordt gesponsord door