Hier kun je al je vragen, problemen, informatie kwijt over vaccinaties, parasieten en wormen

Moderator: Lizzy

Door elhamlalila
#791369
hoi hoi

Ik heb een melchelse pup, en vraag me af welke inentingen echt noodzakelijk zijn?
In het gezin lopen ook nog 2 katten, 2 kippen en een dochter van 2.5 jaar rond die allen geheel niet zijn ingeent.
Het is niet dat wij (vrouw en ik) geheel tegen inenten zijn, maar we zijn kritisch. Zo vinden wij o.a. dat bijv. rode hond een ziekte is die bij het leven hoort en ervoor zorgt dat je immuunsysteem versterkt wordt. Hoe zit dat bij een pup?

Groet Vincent
Door conleeuw
#791381
ik zou persoonlijk wel kiezen voor de pup entingen, daarna kan je zeggen dat de pup beschermd is en niet meer enten. En waarom zou ik dat doen, er zijn een aantal van de hondenziekte die voor een pup gewoon fataal kunnen zijn (vaker wel fataal dan niet) zoals parvo en distemper (hondenziekte) een volwassen hond kan deze ziektes beter aan, maar een jonge pup....... ik zou het er niet op gokken, zou toch echt triest zijn als je de pup met een paar weken kwijt ben als gevolg van een van de ziektes.
Maar wellicht dat andere er anders over denken ;)
Door ~Joke~
#791382
Ik denk dat niemand je hierin kan adviseren. Er zijn mensen die de pup volgens de regels laten enten, sommigen laten de pup pas op oudere leeftijd enten en dan de cocktail opsplitsen zodat de pup niet in 1 keer verschillende ziektes ingespoten krijgt en er zijn mensen die helemaal niet enten.
Je moet je goed inlezen en op basis daarvan een beslissing nemen.
Zelf heeft mijn jongste hond [nu 4 jaar oud]alleen de puppy entingen gehad en een keer een rabies enting. Als ik het over kon doen had ik de eerste puppy enting veel later gegeven.
Door elhamlalila
#791390
Dank voor de snelle reacties,
De tip inlezen is inderdaad erg verstandig, maar ik zie door de bomen het bos niet meer. Is er ergens een lijst te vinden waar precies staat beschreven waarvoor een hond wordt ingeent en hoeveel % de inenting de ziekte dekt. Welke ziektes dodelijk zijn en welke niet? Hoeveel ziektes nog voorkomen en of de inenting gevolgen heeft, bijv misselijkheid?
Door ~Joke~
#791399
Over vaccineren
Belangrijke update!!!
De 3-jarige registratie van de Nobivac-cocktail is een feit! Dierenartsen hebben in de derde week van november 2006 een schrijven van Intervet ontvangen, waarin vermeld staat dat naast de Rabi?s-enting nu ook de Nobivac-cocktail officieel staat geregistreerd voor 3 jaar.

Vaccineren - de tijden zijn veranderd

Er bestaat geen twijfel over het feit dat het vaccineren tegen (dodelijke) infectieziekten in de afgelopen 20 jaar veel ellende heeft voorkomen bij onze huisdieren. Met name hondenziekte, parvo en kattenziekte komen dankzij het vaccinatiebeleid niet tot nauwelijks meer voor. Echter de opvatting dat vaccineren alleen maar positieve effecten heeft en dus geen nadelige gevolgen staat de laatste jaren ter discussie evenals de opvatting dat uw dier jaarlijks zijn vaccinatie moet krijgen.


Nieuw vaccinatiebeleid

Steeds vaker komen de volgende standpunten uit de wetenschappelijke wereld naar voren (met name de meest vooraanstaande diergeneeskundige instituten in Amerika):

Jaarlijkse vaccinatie is onnodig
Dat komt omdat vaccins de vorming van antistoffen tegen besmettelijke ziekten stimuleren, en deze antistoffen blijven jaren in het systeem, waarschijnlijk het hele leven. Het enige wat de jaarlijkse vaccinatie doet, is het inbrengen van virussen die worden uitgeschakeld door de reeds uit de eerder gegeven vaccinatie opgebouwde antistoffen;
er vindt dus geen aanvullende bescherming plaats.

Er bestaat geen wetenschappelijk bewijs die het advies van jaarlijks enten met levend virus kan staven.

Vaccins zijn niet onschadelijk. Bijwerkingen en nadelige gevolgen kunnen worden beperkt door onnodige vaccinaties te mijden.

Jaarlijkse vaccinatie onnodig?
Mensen zijn voor vele ziekten waartegen zij in hun kindertijd zijn gevaccineerd hun hele leven lang immuun. Waarom zou ditzelfde niet gelden voor dieren? Professor Ronald D Schultz, hoofd van de afdeling pathobiologie van de Wisconsin University heeft dit getest op honden. Hij vaccineerde ze tegen rabi?s, parvo, kennelhoest en hondenziekte en stelde ze na drie, vijf en zeven jaar bloot aan de deze virussen.
De dieren bleven gezond. Negen en vijftien jaar na de vaccinatie deed hij ook nog een meting van de hoeveelheden antistoffen in het bloed van de honden en hij concludeerde dat de deze hoeveelheden voldoende waren voor het voorkomen van de ziekten.

Fredric Scott, professor aan het Cornell University College of Veterinary Medicine, deed een vergelijkbaar onderzoek bij katten en concludeerde dat de katten zeveneneenhalf jaar na de vaccinatie nog voldoende immuun waren. Op basis van dit onderzoek publiceerde de American Association of Feline Practitioners in 1998 richtlijnen met het advies een keer in de drie jaar te vaccineren.

De laatste tijd komt zelfs steeds meer de mening naar voren dat het eens per drie jaar vaccineren van uw hond of kat nog teveel van het goede is. Reden hiervoor is dat ook in dit geval de in het lichaam aanwezige antistoffen het virus in het vaccin uitschakelen en er dus niet meer antistoffen geproduceerd worden. De richtlijn van eens in de drie jaar vaccineren wordt gezien als een concessie van de wetenschap, ten opzichte van de dierenartsen die een hoop inkomsten moeten missen wanneer men hun huisdier niet meer jaarlijks laten vaccineren.


Vaccineren kan nadelige gevolgen hebben

B en/of T cel immunodefici?ntie
In de menselijke geneeskunde wordt gewaarschuwd voor het vaccineren van kinderen met levend virus als deze lijden aan B en/of T cel immunodefici?ntie, of als deze aandoening in de familie voorkomt. De vaccinaties kunnen bij deze pati?nten de dood tot gevolg hebben. Kenmerken die er op kunnen duiden dat iemand aan deze aandoening lijdt zijn immunodefici?nties zoals ademhalingsallergie?n, voedselallergie?n, eczeem, huidaandoeningen, neurologische beschadigingen en hartaandoeningen. Ook dieren kunnen lijden aan B en/of T cel immunodefici?ntie of uit een lijn komen waar deze aandoening voorkomt. Het is daarom logisch om het risico van vaccinatie ook bij dieren zoveel mogelijk te vermijden en niet meer te vaccineren dan strikt noodzakelijk is.

Immuunsysteem
De laatste jaren wordt het steeds duidelijker dat vaccinaties een negatief effect kunnen hebben op het immuunsysteem. In 1983 hebben Frick en Brooks een onderzoek uitgevoerd met twee groepen honden , die aanleg hadden tot atopische dermatitis (allergische reactie van de huid op stoffen uit de omgeving). E?n groep honden werd blootgesteld aan een allergeen (stuifmeel) en daarna gevaccineerd. De honden vertoonden geen reactie.
De tweede groep werd gevaccineerd alvorens aan het stuifmeel te worden blootgesteld. Deze groep kreeg wel reacties: dermatitis, en ook conjunctivitis (bindvliesontsteking).

Maagdarmproblemen
Wetenschappers uit Groot-Brittanni? en de Verenigde Staten beweren dat het levend virusvaccin de veroorzaker is van het de ziekte van Crohn (chronische darmontsteking). Ontstekingen van het maagdarmkanaal zouden een bijverschijnsel van het vaccineren zelf zijn, niet van een bepaald soort vaccin.

Overgevoeligheidsreacties
R. Brooks van de Commonwealth Serum Laboratories Limited meldt in zijn artikel getiteld 'Adverse reactions to canine en feline vaccins' uit 1991 de volgende reacties van honden op vaccinaties: rusteloosheid, overgeven, diarree en kortademigheid. In sommige gevallen zou het uiteindelijk tot bewusteloosheid en dood leiden.

Tumoren
Steeds vaker moet worden vastgesteld dat op de plek van een vaccinatie zich een tumor ontwikkeld. De tumoren ontstaan door het gebruik van ge?nactiveerde entstoffen (dode entstof dus). Door een chronische ontstekingsreactie op de plaats van de enting, wat veroorzaakt wordt door het adjuvans (toegevoegde stof, die de werking van het vaccin ondersteunt), kunnen bepaalde type tumoren, ook wel fibrosarcomen genoemd, ontstaan. Met name aluminium hydroxide als adjuvans kan dit veroorzaken, maar er komen steeds meer aanwijzingen dat ook andere adjuvantia hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn. Vanwege het risico van het ontstaan van fibrosarcomen zijn er dierenartsen in Amerika die begonnen zijn met het enten in de staart of achterpoot met het argument dat deze lichaamsdelen geamputeerd kunnen worden indien er een fibrosarcoom ontstaat. Helaas lijkt het erop dat niet alleen de ge?nactiveerde vaccins kunnen leiden tot fibrosarcomen, maar ook levende entingen en entstoffen van FelV en Rabi?s.


Wat weten we over vaccinaties?

De diergeneeskunde (ook de alternatieve diergeneeskunde) kan tegen een aantal agressieve virusziekten zoals hondenziekte, parvo en kattenziekte niets doen op het moment dat de ziekte uitbreekt en er onvoldoende immuniteit bij de hond of kat bestaat.

De preventieve werking van vaccinaties is wetenschappelijk bewezen.

Een vaccinatie beschermt niet altijd 100%. Een voorbeeld daarvan is de enting tegen niesziekte bij de kat.

De preventieve werking van homeopathische en/of isopathische middelen die als alternatief voor vaccineren worden gebruikt, ook wel nosoden (gepotentieerd ziektemateriaal) genoemd, is (nog) niet wetenschappelijk bewezen.

Vaccinaties belasten de weerstand van een dier. Een homeopathische behandeling werkt bijvoorbeeld na een vaccinatie minder goed

Vaccinaties kunnen nadelig werken op het immuunsysteem van een dier. Na een vaccinatie wordt in een klein aantal gevallen chronische storingen van de luchtwegen en het maagdarm kanaal waargenomen

Bepaalde kwaadaardige tumoren en bloedziekten worden steeds vaker in verband gebracht met vaccineren.

Het is niet uitgesloten dat reacties op vaccinaties nog niet als zodanig worden herkend.
We zien het niet of we brengen het niet in verband met de vaccinatie.

Ziektes tengevolge van het vaccineren (vaccinoses) kunnen niet altijd met succes worden behandeld.


Met beleid vaccineren

Je huisdier vaccineren is dus niet zomaar even een prikje halen.
Er moet goed nagedacht worden over welke vaccinaties nodig zijn en hoe vaak. Dit is afhankelijk van de situatie van uw huisdier en zijn omgeving. Wat is de besmettingskans? Hoe agressief is het virus?
Hoe oud is het dier? Het volgende is dan ook in overweging te nemen in uw besluit hoe vaak en waartegen u uw huisdier wilt enten:

Alleen gezonde dieren vaccineren
Een gedegen lichamelijk onderzoek alvorens te vaccineren zou standaard gedaan moeten worden. Indien een dier gezondheidsproblemen heeft, moet men uiterst voorzichtig zijn met vaccineren, daar dit meer ellende dan voordelen op kan leveren.

Niet te jong en niet te oud
Is het dier te jong, dan heeft het waarschijnlijk nog antistoffen van de moeder in het lichaam die de vaccinatie teniet doen. Bij oudere dieren kan de aanslag van een vaccinatie op de weerstand grotere gevolgen hebben, daar de weerstand bij oudere dieren verminderd.

Dode entstof
Jonge pups en kittens, oude honden en katten, gevoelige dieren (bijvoorbeeld die eerder een entreactie vertoonden) zouden met dode entstof gevaccineerd kunnen worden. Deze vaccins zijn minder belastend op de afweer. Echter, dode vaccins zijn wel veiliger, maar resulteren in een mindere immuniteit voor een kortere periode.

Niet te vaak
Omdat we de laatste jaren steeds meer te weten zijn gekomen over de reactie van het afweersysteem op vaccinaties, kan het aantal entingen tegen ziektes als bijvoorbeeld honden- en kattenziekte verlaagd worden naar eens in de drie jaar. Na 2 - 3 entingen is vaccinatie voor de rest van het leven vrijwel zeker niet meer nodig; vooral niet als de besmettingskans gering is.

Alleen indien nodig
Het valt aan te bevelen niet te enten tegen ziekten, die geen gevaar vormen of een zeer mild verloop hebben.

Reacties vastleggen
Het is van belang om de reacties op een enting, eg. in een periode van 3 - 6 weken na de enting, vast te leggen. Deze informatie kan later van pas komen.

Gevoeligheid verschillende rassen
Bepaalde rassen zijn gevoeliger voor entreacties en/of storingen in het immuunsysteem.

Niet naast homeopathie
Gedurende een periode van circa 3 - 6 weken v??r of n? homeopathie kan er beter niet gevaccineerd worden.
De werking van de homeopathische behandeling wordt door een vaccinatie verminderd of te niet gedaan.

Waarom enten wij nog steeds jaarlijks?

Ten eerste is een vaccinatie niet ouder dan een jaar verplicht indien u uw huisdier wilt onderbrengen in een pension, met uw dier naar een show wilt, met uw dier naar het buitenland wilt of met het dier wilt fokken. De vaccinatieplicht voor deze en andere activiteiten is de laatste jaren veelal strenger geworden in plaats van versoepeld!

Er zit een grote vertraging tussen het moment waarop er in de wetenschap nieuwe vindingen zijn gedaan en de uitvoering in de praktijk. Het kan dus enkele jaren duren voordat praktiserende dierenartsen hun ziens- en handelswijze aanpassen mbt nieuwe inzichten.

Een goede dierenarts wijst u op de voor- en nadelen van het vaccineren van uw huisdier, waarna u zelf kunt besluiten tegen welke ziekten en hoe vaak u uw dier wilt vaccineren. Echter niet alle dierenartsen zijn overtuigd van het feit dat we met veel minder vaccineren toe kunnen en dat vaccineren nadelige gevolgen kan hebben.

Het afschaffen van de jaarlijkse enting betekent een drastische daling in de inkomsten van vele dierenartsen.
Een dierenarts kan dus economische redenen hebben u niet te adviseren minder te gaan enten.

Ook de farmaceutische industrie verdient goed aan de jaarlijkse enting van uw huisdier en zal niet snel genegen zijn het standpunt van jaarlijks vaccineren te wijzigen.

Zolang een huisdiereigenaar het advies blijft krijgen om jaarlijks te enten omdat dit het beste is voor de gezondheid van het dier, zonder op de gevaren gewezen te worden en zonder ge?nformeerd te worden over het feit dat vervolg-vaccinaties geen verbeterde immuniteit tegen ziekten oplevert, zal de eigenaar de jaarlijkse enting blijven halen om de 'bestwil' van het dier.

Bertha Slagter van cattery Castlemania; en info somali


Geraadpleegde literatuur:
? Are we vaccinating too much? Door Catherine O'Driscoll
? Vaccineren wij teveel? Samenvatting van het artikel van Catherine O'Driscoll
vertaald door J. van der Wijk
? Vaccinaties. Westerhuis - kliniek voor gezelschapsdieren.
http://www.uwdierenkliniek.nl/
? Behandelingsmogelijkheden voor gezelschapsdieren met kanker door Drs. J. de Vos en
Dr. S. Verschuren. www.ottenhorst.nl


Bekijk de foto's van een dashond met vaccinatieschade, een filmpje van een hond een uur voor vaccinatie en een filmpje van dezelfde hond na vaccinatie:
www.thepetcenter.com/exa/vacreact.htmlorst.nl/

www.thepetcenter.com/exa/vac.html

Het nutteloos overenten van onze honden heeft ons een aantal jaren geleden aan het denken gezet.
Hoeveel auto-immuunziektes en botziektes in combinatie met slechte voeding zijn er niet in de rashonden gefokt en had dit niet voorkomen kunnen worden door meer openheid en erkenning van het vaccinatiebeleid en niet in de laatste plaats rauwe voeding? Studies van Billinghurst en Eliassen geven aan dat naast het goed uitselecteren van ouderdieren deze 2 factoren het grootste struikelblok zijn en nooit zullen zorgen voor rasverbetering. Belangrijk om bij stil te staan.
http://www.crosskeysbooks.com/newsdesk_inf
o.php?newsPath=2&newsdesk_id=95


Het is verstandig om honden met epilepsie of andere auto-immuunziektes helemaal niet te enten. De laatste 10 jaren is het aantal epilepsiehonden angstwekkend gestegen (ook onder de Golden Retriever). Overenten en doorfokken met foute combinaties zijn daar een belangrijke oorzaak van. Zie hieronder info over de titertest.
http://www.canine-epilepsy-guardian-ang ... r_test.htmNog meer belangrijke onderzoekers mbt overvaccinatie van onze huisdieren:
http://www.news.wisc.edu/story.php?get=8413
http://www.itsfortheanimals.com/DODDS-RESUME.HTM


Al deze resultaten van eerlijke onderzoeken van geleerden vanuit de USA zijn inmiddels ook tot Europa doorgedrongen. Goede nutritionele voeding (op basis van een carnivorendieet) en zo min mogelijk enten, dat is de enige manier om een ras 'gezond' te houden en in die zin te verbeteren.

Onze honden worden vanaf 2003 deelge?nt. Zij krijgen nog wel ieder jaar de Weil-enting en om de drie jaar krijgen zij de Puppy DP-enting (Parvo en Hondenziekte). Tegen kennelhoest worden ze niet meer ge?nt en het heeft ons zeer verbaasd dat zij de afgelopen 2,5 jaar geen kennelhoest hadden, terwijl MET de enting en op brokvoeding zij dit virus wel kregen.

Firma Intervet is drukdoende de driejarige registratie van het Nobivac-vaccin rond te krijgen.
Naar verwachting zal dit eind november/begin december 2006 definitief rond zijn. Dit houdt in dat de volgende vaccins gegarandeerd een driejarige werking hebben en het zodoende absoluut onnodig is onze huisdieren ieder jaar over te enten. Er zijn al onderzoeken bekend (ref. dr. W. Jean Dodds) waaruit blijkt dat wanneer honden tot hun eerste levensjaar volledig ge?nt zijn, dat zij dan levenslange immuniteit genieten.

Belangrijke update!!!
De 3-jarige registratie van de Nobivac-cocktail is een feit! Dierenartsen hebben in de derde week van november 2006 een schrijven van Intervet ontvangen, waarin vermeld staat dat naast de Rabi?s-enting nu ook de Nobivac-cocktail officieel staat geregistreerd voor 3 jaar.

Gegarandeerde werking 3 jaar Nobivac:

Rabi?s
Hondenziekte
Parvo
HCC leverziekte

Gegarandeerde werking 1 jaar Nobivac:

Weil/Leptospirose
Kennelhoest
Parainfluenza

O.a. dr. W. Jean Dodds adviseert zoveel mogelijk apart van elkaar te enten in verband met hevige triggers van de verschillende vaccins die auto-immuunziektes veroorzaken.
Zo triggert het Weil/Leptospirose-vaccin enorm op het Hondenziekte-vaccin. En de Rabi?s werkt flink in op de HCC leverziekte. Daarom is het aan te bevelen minimaal 6 weken na elkaar te enten.
Helaas is het in Nederland niet mogelijk aparte vaccins uit de cocktail te enten.
Wel kan men kiezen tussen de deelcocktail Hondenziekte, Parvo en HCC of de Puppy DP (Parvo en Hondenziekte zonder HCC). Wij hebben gekozen voor de laatste in overleg met Intervet en dit laten wij over 3 jaar na titerbepaling herhalen. 6 weken na de Puppy DP-enting hebben wij alleen Weil laten enten.
Opvallend is dat de bijwerkingen die Stanley eerder wel had, volledig zijn weggebleven.


Een hond die ziek is (diarree, braken of wat dan ook) en tegen zijn entingsdatum aanzit, mag NOOIT in die staat worden ge?nt. Wacht eerst tot het dier volledig beter is en stel het minimaal een aantal weken uit. Ook is het niet verstandig tegelijkertijd met de enting te ontwormen. Dit mag nooit gelijktijdig gebeuren. Over ontwormen en auto-immuunziektes dadelijk meer. Honden op Antibiotica-kuren mogen ook NOOIT tegelijktijdig worden ge?nt of ontwormd. Meer info over de nadelige gevolgen van Antibiotica tref je verderop aan.

Dat het veelvuldig vaccineren ook de nodige schade bij de mensheid aanricht, kun je uit onderstaande info opmaken en jezelf wederom afvragen; is het wel verstandig ieder jaar onze huisdieren te vaccineren?
http://www.jankraak-taichitao.nl/conten ... na_id=1018
Gebruikersavatar
Door Hitam
#791929
elhamlalila schreef: hoi hoi

Ik heb een melchelse pup, en vraag me af welke inentingen echt noodzakelijk zijn?
In het gezin lopen ook nog 2 katten, 2 kippen en een dochter van 2.5 jaar rond die allen geheel niet zijn ingeent.
Het is niet dat wij (vrouw en ik) geheel tegen inenten zijn, maar we zijn kritisch. Zo vinden wij o.a. dat bijv. rode hond een ziekte is die bij het leven hoort en ervoor zorgt dat je immuunsysteem versterkt wordt. Hoe zit dat bij een pup?

Groet Vincent
Als je echt heel minimaal wilt enten, zou ik alleen voor parvo laten enten. Op geleide van titer.
Je kunt met behulp van titerbepalingen kijken of de immuniteit van de moeder weg is en dan pas enten. Dan werkt de enting goed. Eventueel nog een keertje controleren of hij goed gewerkt heeft.

De andere ziektes komen niet of nauwelijks voor of de enting werkt slecht.
Door geer
#791956
Hitam schreef:

De andere ziektes komen niet of nauwelijks voor of de enting werkt slecht.
Ja, maar komen die andere ziektes, bijvoorbeeld Hondeziekte, ook niet nauwelijks voor omdat we zoveel dieren ertegen hebben ingeent? Ik bedoel, inenten, al doe je het minimaal, van het grootste gedeelte van een populatie zorgt er wel voor dat een ziekte verdwijnt. En nu heb ik het alleen over de ziekten die nauwelijks voorkomen hoor, Weil dus even buiten beschouwing latend.

Zou het niet zo zijn dat als alle ouders van kinderen minimaal willen enten en dus allemaal maar niet tegen polio enten omdat dat toch amper voorkomt, we over een tijd weer met vette polio te kampen hebben?
Gebruikersavatar
Door Hitam
#791972
Je kunt een ziekte helemaal kwijtraken door er tegen te enten. Dat zie je met de landbouwhuisdieren. Dan krijg je eerst een verplicht entingsprogramma en als je dat lang genoeg hebt volgehouden dan kunt je stoppen met ertegen enten. Dan is de ziekte verjaagd. Het kan wel weer terugkomen als er niet meer geënt wordt. Dat hebben we gezien met de mond en klauwzeer.

Bij parvo is het zo dat het, ondanks dat er veel geënt wordt, het nog wel voorkomt. Het virus circuleert nog wel. Met hondenziekte heb je dat niet. Dat zie je echt niet meer.
Als we nu zouden stoppen met hondenziekte enten dan zou dat rustig kunnen. Totdat er een zieke hond uit het buitenland komt en dan wordt alles weer ziek.
Door geer
#792012
Hitam schreef: Je kunt een ziekte helemaal kwijtraken door er tegen te enten. Dat zie je met de landbouwhuisdieren. Dan krijg je eerst een verplicht entingsprogramma en als je dat lang genoeg hebt volgehouden dan kunt je stoppen met ertegen enten. Dan is de ziekte verjaagd. Het kan wel weer terugkomen als er niet meer geënt wordt. Dat hebben we gezien met de mond en klauwzeer.

Bij parvo is het zo dat het, ondanks dat er veel geënt wordt, het nog wel voorkomt. Het virus circuleert nog wel. Met hondenziekte heb je dat niet. Dat zie je echt niet meer.
Als we nu zouden stoppen met hondenziekte enten dan zou dat rustig kunnen. Totdat er een zieke hond uit het buitenland komt en dan wordt alles weer ziek.
Mja. Dat vind ik dus wel een risico, ook als je kijkt naar hoe het met de mond en klauwzeer is vergaan. Want hoe klein, of eigenlijk hoe groot is die kans dat die besmette hond uit het buitenland komt? Ik acht die kans niet echt heeeel klein; de invoereisen zijn enkel een geldig Rabies-vaccin, die hele hondeziekte-enting zal de grenswachter aan de bips roesten. Idem als ik met mijn onbeschermde hond naar het buitenland ga, geen haan die naar mijn boekje kraait, hooguit naar de Rabies. Stel nou dat we allemaal helemaal niet meer enten tegen Hondeziekte, en er komt een onverlaat met een zieke hond ons 'territorium' binnen, heb je dan geen kans dat je binnen no time een giga-uitbraak hebt? En is het daarom niet verstandig om alle dieren binnen de gehele populatie tenminste een keer iets van een inenting te geven, ook voor ziekten die amper meer voorkomen, juist om dit soort ellendige uitbraken te voorkomen of in ieder geval tot een minimum te beperken??
Door Lizzy
#792019
geer schreef: Mja. Dat vind ik dus wel een risico, ook als je kijkt naar hoe het met de mond en klauwzeer is vergaan. Want hoe klein, of eigenlijk hoe groot is die kans dat die besmette hond uit het buitenland komt? Ik acht die kans niet echt heeeel klein; de invoereisen zijn enkel een geldig Rabies-vaccin, die hele hondeziekte-enting zal de grenswachter aan de bips roesten. Idem als ik met mijn onbeschermde hond naar het buitenland ga, geen haan die naar mijn boekje kraait, hooguit naar de Rabies. Stel nou dat we allemaal helemaal niet meer enten tegen Hondeziekte, en er komt een onverlaat met een zieke hond ons 'territorium' binnen, heb je dan geen kans dat je binnen no time een giga-uitbraak hebt? En is het daarom niet verstandig om alle dieren binnen de gehele populatie tenminste een keer iets van een inenting te geven, ook voor ziekten die amper meer voorkomen, juist om dit soort ellendige uitbraken te voorkomen of in ieder geval tot een minimum te beperken??
Ik ben het hier helemaal mee eens. En hondenziekte is natuurlijk ook niet een van de lulligste, zeg maar. De kans dat je hond daar aan sterft, bij besmetting, is aanzieeeeenlijk. En volgens mij is dat ook het geval met hcc. Dus die drie, Parvo, Hondenziekte en HCC zou ik zelf wel voor blijven vaccineren.
Door conleeuw
#792021
geer schreef: Mja. Dat vind ik dus wel een risico, ook als je kijkt naar hoe het met de mond en klauwzeer is vergaan. Want hoe klein, of eigenlijk hoe groot is die kans dat die besmette hond uit het buitenland komt? Ik acht die kans niet echt heeeel klein; de invoereisen zijn enkel een geldig Rabies-vaccin, die hele hondeziekte-enting zal de grenswachter aan de bips roesten. Idem als ik met mijn onbeschermde hond naar het buitenland ga, geen haan die naar mijn boekje kraait, hooguit naar de Rabies. Stel nou dat we allemaal helemaal niet meer enten tegen Hondeziekte, en er komt een onverlaat met een zieke hond ons 'territorium' binnen, heb je dan geen kans dat je binnen no time een giga-uitbraak hebt? En is het daarom niet verstandig om alle dieren binnen de gehele populatie tenminste een keer iets van een inenting te geven, ook voor ziekten die amper meer voorkomen, juist om dit soort ellendige uitbraken te voorkomen of in ieder geval tot een minimum te beperken??
dat is waarom ik wel tegen distemper zou enten (hondenziekte dan) als ik een pup heb.....omdat de vervoer van honden makkelijker is geworden, en de contole op entingen minder, dus is het wat mij betreft alleen een kwestie van tijd voordat iets als hondenziekte ergens opduikt, vooral gezien het feit dat een hond die hersteld is van deze ziekte (hoewel dat lang niet altijd gegarandeerd is dat ze herstellen, de sterfte getallen als gevolg van is toch nog erg hoog) nog weken lang de virus uitscheidt. Als een hond nimmer is geent er tegen is de risico voor mijn gevoel toch té hoog dat ze het krijgen......
En als je lees dat bijvoorbeeld ongeveer een jaar geleden op een dierenbeurs fretten die besmet waren werden gekocht door een aantal mensen, dan concludeer ik dat de risico wel deegelijk nog aanwezig is. :-\ ik ben gewoon een schijterd en zou mijn pup zeker enten, nogmaals, dit is een persoonlijke opvatting ;)
Door K&D
#792064
Ik ben het met Con eens. Ik ent ze als pup met 16 weken (de vorige heeft de fokker gedaan) en na 1 jaar de herhaling. Dan stop ik er een paar jaar mee. Ik zou niet graag willen dat mijn pupje doodgaat omdat ik iets té kritisch ent.
Nou moet ik wel zeggen dat lang niet iedereen hier zijn hond met regelmaat ent. Ik ken meerdere mensen in het dorp die het 'vergeten'.
Weil ent ik niet, ze gaan niet mee op vakantie, dus Rabies ent ik ook niet.
Veel plezier met je pup!

Onze zoon heeft zijn herhalings BMR ook (nog) niet gehad. Hij is superallergisch en ik vond de DTP al meer dan genoeg voor hem. De DTP vond ik ook belangrijker vanwege de tetanus. Vrij recent is er echter nog een uitbraak van mazelen geweest hier net over de grens (NordRheinWestfalen). Zo af en toe komt het dus nog wel voor.
Laatst gewijzigd door K&D op wo 11 jul 2007, 14:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Door conleeuw
#792084
Dubhe en Kyrah schreef: Ik ben het met Con eens. Ik ent ze als pup met 16 weken (de vorige heeft de fokker gedaan) en na 1 jaar de herhaling. Dan stop ik er een paar jaar mee. Ik zou niet graag willen dat mijn pupje doodgaat omdat ik iets té kritisch ent.
Nou moet ik wel zeggen dat lang niet iedereen hier zijn hond met regelmaat ent. Ik ken meerdere mensen in het dorp die het 'vergeten'.
Weil ent ik niet, ze gaan niet mee op vakantie, dus Rabies ent ik ook niet.
Veel plezier met je pup!

Onze zoon heeft zijn herhalings BMR ook (nog) niet gehad. Hij is superallergisch en ik vond de DTP al meer dan genoeg voor hem. De DTP vond ik ook belangrijker vanwege de tetanus. Vrij recent is er echter nog een uitbraak van mazelen geweest hier net over de grens (NordRheinWestfalen). Zo af en toe komt het dus nog wel voor.
grappig dat jij in dit topic over BMR begin, de distemper enting is dus afgeleidt van de mazelen enting voor mensen ;D
 Terug naar “Vaccinatie/Parasieten/Wormen”

Barfplaats wordt gesponsord door