Hier kun je al je vragen, problemen, informatie kwijt over vaccinaties, parasieten en wormen

Moderator: Lizzy

Gebruikersavatar
Door Sanyo
#751825
Ik zag vandaag bij de dierenarts, naar het schijnt, en nieuw vlooien/teken middel voor de hond en kat.
Het heet Promeris Duo, pipetjes voor in de nek, het verspreidt zich over het huidvet van de hond.
Heeft iemand hiermee al ervaring, en dan vooral wat betreft teken?
Door JoNoMo
#753550
Hoi
IK heb dit even van een ander forum geplukt


Gisteravond hebben we Timo en Victor behandeld met een nieuw vlooien- en tekenmiddel. Promeris Duo. Vanochtend vond ik ze zo sloom. Normaal gesproken komen ze naar me toe heel vrolijk allebei met een speeltje, nu niet. Net dat ik uit mijn werk kwam het zelfde verhaal. Ik heb voor de zekerheid even met de DA gebeld. Dit is een nieuw product en deze klacht kan voorkomen. Ze hadden het eerder gehoord en geven het door aan de fabrikant. Ik heb nog 1 pipetje over, maar deze gaat zo de vuilnisbak in, wij gaan wel weer aan de Frontline.Ik weet niet of alle honden hier zo heftig op reageren maar dan weten jullie de bijverschijnselen van Promeris Duo voor honden met een gewicht van 40,1 - 50 kilo. Ze zijn allebei ruim boven die 50 kilo, dus teveel kunnen ze ook niet gehad hebben.
_________________
Door K&D
#753556
geen ervaring ermee, wel de volgende informatie gevonden over de werkzame stoffen:
Amitraz en Metaflumizon
62
Werkingsmechanisme
Amitraz werkt als antagonist op de octapamine receptoren in het zenuwstelsel van insecten. Hierdoor
raakt het insect verlamd en sterft (Clinipharm, 2002).
Effectiviteit
geen gegevens
Resistentie
geen gegevens.
Giftigheid mens/huisdier
Vergiftigingen/ contra-indicatie: Amitraz kan bij zoogdieren geen eetlust, overgeven, buikpijn, depressie,
trilling, geïrriteerdheid, voorbijgaande vertraagde hartslag, korte bloeddrukstijging, ondertemperatuur
veroorzaken.Vanwege verhoogde gevoeligheid wordt aanbevolen amitraz niet bij
katten en bij Chihuahua honden te gebruiken. Vanwege onvoldoende kennis wordt aanbevolen
amitraz niet bij drachtige dieren en dieren jonger dan 3 maanden te gebruiken. Ook niet
toe passen bij hoge omgevingstemperatuur en sterke zon (Clinipharm, 2002).
Kinetiek: Amitraz wordt weinig via de huid opgenomen (<10% bij honden) Het wordt in de lever geïnactiveerd
en voor 60% binnen 24 uur met de urine uitgescheiden (Clinipharm, 2002). Amitraz
via maagdarmkanaal snel en volledig opgenomen, ook weer snel en volledig uitgescheiden
(80-100% binnen 96 uur)(Inchem 944, 2002).
Acute toxiciteit: Amitraz is licht toxisch voor zoogdieren (orale LD50: 523-800 mg/kg bij ratten), dermaal
LD50 > 1600 mg/kg bij ratten, bij inhalatie LC50 65 mg/l bij ratten) (Extoxnet, 2002).
Amitraz is niet irriterend voor de huid en ogen, het veroorzaakt ook geen overgevoeligeidsreacties
(Inchem 944, 2002).
Chronische toxiciteit: Bij ratten gevoerd met 50 mg/kg/dag en honden gevoerd met 0,25 mg/kg/jaar
gedurende 2 jaar geen ziektetekenen. Bij hoge doses kan amitraz de functie van de hypothalamus
verminderen (Extoxnet, 2002). Amitraz is bij hoge doses embryotoxisch en teratogeen
(embryotoxische NOEL 5 mg/kg/dag bij ratten; teratogeen NOEL 12 mg/kg/dag bij ratten).
Geen mutageniteit aangetoond. Geen carcinogeniteit bij ratten, echter wel bij vrouwelijke muizen
(Extoxnet, 2002). Amitraz wordt door de EPA geclassificeerd als mogelijk carcinogeen
(klasse C) omdat alleen bij muizen carcinogeniteit bij muizen is aangetoond en niet bij andere
diersoorten en er geen positieve epidemiologische data zijn (EPA, 1993).
ADI: 0,003 mg/kg lichaamsgewicht (Extoxnet, 2002).
Milieu
Effecten: Amitraz is licht toxisch voor vogels (LD50 1800-7000 mg/kg/dag) Amitraz kan effect hebben
op de voortplanting van vogels. Het is zeer toxisch voor vissen ( LC50 1,3-4,2 mg/l).
Afbraak: Amitraz wordt snel afgebroken in de bodem (halfwaardetijd < 1 dag). (Extoxnet, 2002)
Hier een linkje: http://www.bcfi-vet.be/nl/texts/NAPOOOL ... afluAmitra

Kortom, het is een zenuwmiddel, en kan bijwerkingen hebben als je hond er gevoelig voor is.
Het is een vrij nieuwe combinatie van middelen (Amitraz bestaat al langer) en lange termijn effecten zijn nog niet bekend.
Door Evelien1981
#753812
JoNoMo heeft dit berichtje inderdaad van een ander forum gehaald. Dit gaat over mijn honden. Timo en Victor hebben 2 dagen last gehad van dit nieuwe middel, 2 dagen suf. Ik herkende mijn honden niet terug.
Gelukkig nu nergens last meer van, maar wat een troep!
Door Yvonne K
#754522
Ik heb 2 van mijn honden dit  middel gegeven.
Zij hebben er gelukkig goed op gereageerd, maar het helpt niet (voldoende) tegen teken. Ik haal er toch regelmatig teken uit die zich vastgezogen hebben.
Door Ziviaantje
#755486
De vertegenwoordigster van dit middel kwam een paar weken geleden bij ons in de praktijk.  Die wist er niet echt veel over te vertellen en toen ik vroeg of het kwaad kon bij honden met een MDR1 defect ( bepaalde rassen zoals de collie hebben dit vaak en kunnen dan niet tegen bepaalde medicijnen ) deed ze erg wazig. Volgens mij weet ze niet eens wat dat is  :D Wij gaan het dus niet verkopen.
 Terug naar “Vaccinatie/Parasieten/Wormen”

Barfplaats wordt gesponsord door