Hier kun je al je vragen, problemen en stellingen kwijt met betrekking tot het zelf samenstellen voeding.

Moderator: Lizzy

Door Femke
#681332
Entverbod Aujeszky gaat in op 1 januari

De nieuwe Aujeszky-verordening gaat in op 1 januari. Vanaf die datum mogen varkenshouders hun varkens niet meer enten tegen de ziekte van Aujeszky.
Dat stellen woordvoerders van de Sociaal Economische Raad en het Productschap Vee en Vlees (PVV).
De Aujeszky-verordening van het PVV is een zogenoemde autonome verordering. Dat betekent dat overtreders onder het tuchtgerecht vallen, zegt de PVV-woordvoerder. “Als in bijzondere gevallen het tuchtgerecht niet afdoende blijkt te zijn, dan wordt de hulp ingeroepen van de politie. Dat heeft het PVV afgesproken met het Openbaar Ministerie.”

De huidige entplicht kost de varkenshouders ongeveer 13 miljoen euro per jaar. Daar komen nog een paar miljoen euro aan administratiekosten bij. De entplicht is ingegaan in september 1993.
Door conleeuw
#681383
dus.... nu kunnen wij er op wachten dat er veel meer Aujeszky voorkomt in de Nederlandse varkens......... leuk is dit weer hoor  :( niet dat ik van plan was varkensvlees aan de honden te voeren..... maar, voor de varkens is dit niet leuk, jonge biggen worden vaak de zwaarste getroffen als er een uitbraak is, en voor andere dieren die door Aujeszky besmet raken (niet alleen honden) is deze ziekte fataal. dus kan ik mij zo voorstellen dat het opnieuw een ziekte is waar bij een uitbraak massaal geslacht zal worden om de ziekte verspreiding te proberen te beperken, leuk is dus anders.......  :'(
Door Fido
#681433
Europese richtlijn. Als varkens gevaccineerd zijn dan kan je niet aan de titer zien of er anti stoffen in het bloed zitten van de vaccinatie of dat het varken aujeszky gehad heeft of heeft.

Er is wel een mogelijkheid om dat onderscheidt te kunnen maken, dit gebeurt nl wel bij koeien, dat is met gemarkeerde vaccinatiestoffen werken. Er kan met bloedafname onderscheid gemaakt worden tussen de anti stoffen van de vaccinatie of van werkelijke aujeszky.
Maaaaaar jullie begrijpen het wel....................dit is duurder en ja dan wordt het vlees ook weer duurder en ja minder omzet en ja enz enz.
Door Femke
#688215
Er stond een heel lang artikel over in weekblad "boerderij" (waarschijnlijk een wat oudere, hij lag op het werk)
Als er belangstelling voor is wil ik het wel over tikkeren.
Gebruikersavatar
Door Lizzy
#688234
Femke schreef: Er stond een heel lang artikel over in weekblad "boerderij" (waarschijnlijk een wat oudere, hij lag op het werk)
Als er belangstelling voor is wil ik het wel over tikkeren.
Gaat het over de gevaren van stoppen met enten? Of juist de voordelen? Ja, ik ben altijd zeer benieuwd naar dit soort dingen... Maar ik wil niet dat jij lang gaat zitten tikkeren.... Mag je het blad eventueel even naar me op sturen (zodat ik het over tikker en dan weer terug stuur?).
Door Femke
#696147
Lizzy schreef: Gaat het over de gevaren van stoppen met enten? Of juist de voordelen? Ja, ik ben altijd zeer benieuwd naar dit soort dingen... Maar ik wil niet dat jij lang gaat zitten tikkeren.... Mag je het blad eventueel even naar me op sturen (zodat ik het over tikker en dan weer terug stuur?).
hmm achteraf bleek dat ik met m'n neus had zitten kijken, het leek of het een artikel was van twee pagina's maar er stonden ook nog andere stukjes op.
Het ging alleen over hoe het entverbos tot stand gekomen was, welke organisaties voor en welke tegen waren.
Eigenlijk verder niet zo interessant (voor ons) jammergenoeg
Door Monica
#696849
Het verbod word natuurlijk niet zomaar gegeven. Ten eerste is de vaccinatieplicht ingegaan in 1993. Eind 2000 waren de testen die positief waren nog maar 0,01%. De laatste jaren is de ziekte al helemaal niet meer aangetoont dus ........ al 6 jaar geen ziekte van Aujeszky meer!!!!
De varkensbedrijven met meer dan 30 varkens zijn nog steeds verpicht de varkens laten testen. Elke 4 maanden moeten er bloedmonsters worden onderzocht.

Waarom zouden vleesvarkens dan nog steeds moeten worden ingeent?? Er zit wel een chemisch spulletje in wat wij eten.

Het vaccinatieverbod geld niet voor iemand die maar 1 tot 5 varkens houdt die NIET voor vleesconsuptie zijn.

Ik heb zelf 1 minivarkentje dus vandaar dat ik de informatie van het min. van LNV heb ontvangen.
Gebruikersavatar
Door Lizzy
#696870
Nou, hierom bijvoorbeeld:

ZIEKTE VAN AUJESZKY; GEVAAR VOOR HOND EN KAT?


Drs. Amanda van Grondelle, dierenarts, verbonden aan WHG Westerhuis Kliniek voor Gezelschapsdieren, Dalwagen 29c, 6669 CA Dodewaard; T 0488-410040; www.whgdierenartsen.nl

N.B.
Onze hand-outs worden vervaardigd aan de hand van niet alleen wetenschappelijke literatuur, maar ook van onze eigen inzichten op grond van persoonlijke ervaringen. Daarom kan de informatie voor een deel afwijken van de gangbare literatuur.

INLEIDING
We zijn de afgelopen jaren geconfronteerd geweest met het uitbreken van een scala aan besmettelijke dierziekten in de veehouderij. Denk maar eens aan de Varkenspest, de Vogelgriep en inmiddels weer wat langer geleden een uitbraak van Mond en Klauwzeer. Hierbij vielen in alle gelederen slachtoffers. Natuurlijk in eerste instantie bij de zieke dieren die besmet waren en de dieren die op hetzelfde bedrijf gehouden werden als de besmette dieren, maar ook bij de veehouders, de hobby veehouders en de menselijke slachtoffers van een infectie. Al deze uitbraken hadden verstrekkende gevolgen; op het gebied van gezondheid, welzijn van mens en dier en op het financiële vlak.

Heftige discussies laaiden op: wel of niet preventief ruimen,  maar vooral ook wel of niet vaccineren? En: hoe kunnen we vooral in dichtbevolkte gebieden, met veel transport van vee in de toekomst de schade beperken of zelfs voorkomen?

VACCINATIE PROGRAMMA’S
Veel besmettelijke ziekten bij vee (en overigens ook bij mensen en huisdieren) zijn in het verleden zeer goed onder controle gekregen door routinematig en zelfs verplicht te vaccineren. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de Ziekte van Aujeszky bij varkens. Er is echter heden ten dage een discussie gaande om te stoppen met dit verplichte vaccinatieprogramma. Sterker nog: er zijn al boeren geweest, die weigeren om hun varkens nog langer te vaccineren tegen deze ziekte. Omdat Nederland net als de omringende landen al 5 jaar Aujeszky vrij is.

Maar de Ziekte van Aujeszky is niet alleen besmettelijk voor varkens, het is ook besmettelijk voor runderen, schapen, honden en katten. Een besmetting met dit virus leidt bij deze dieren tot een zeer heftig ziektebeeld en uiteindelijk onherroepelijk tot de dood.

Toch gaan er geluiden op binnen de veehouderij, bij het ministerie van landbouw en in Brussel om te stoppen met vaccineren tegen deze ziekte. Waarschijnlijk is de belangrijkste drijfveer geld. Stoppen met enten levert de sector een besparing op van ongeveer 16 miljoen euro. Maar misschien is het ook wel een sneaky actie van de regering om de Nederlandse varkensstapel op ‘natuurlijke wijze’ in te krimpen?

SYMPTOMEN
Varkens die niet gevaccineerd zijn kunnen van verschillende symptomen last hebben. Koorts, hoesten en andere longproblemen komen het meeste voor. Een soort griepachtig beeld dus. Hoe jonger de varkens, hoe heftiger het ziektebeeld. Hele jonge biggen kunnen stuipen krijgen en ook dood gaan aan de ziekte. Drachtige zeugen kunnen aborteren.

Andere dieren dan varkens, zoals runderen, schapen, honden en katten, sterven altijd aan een besmetting met het virus. De verschijnselen lijken een beetje op de verschijnselen van hondsdolheid (rabiës) en daarom wordt de ziekte ook wel pseudo-rabiës genoemd. Ze krijgen een afschuwelijke jeuk en gaan heftig speekselen.Vervolgens ontstaan er neurologische verschijnselen zoals coördinatiestoornissen, verminderd bewustzijn of slaapzucht tot coma toe of epileptiforme aanvallen. Ook koorts, benauwdheid en braken kan optreden. De dood is zoals gezegd onafwendbaar en vaak zeer plotseling. Soms krijgt het dier niet eens de kans om ziek te worden en sterft zeer acuut. De meest kenmerkende en duidelijkst herkenbare verschijnselen van deze ziekte bij honden en katten zijn in ieder geval de intense jeuk, de overmatige speekselvloed de neurologische afwijkingen.

GEVAAR IN DE TOEKOMST?
Bovenstaand klinisch beeld en verloop van deze ziekte is dermate ernstig en dramatisch, dat er ons inziens reden genoeg is voor bezorgdheid in het geval dat het vaccinatie programma stopt. Een hond of kat loopt het grootste risico op een eventuele besmetting met het virus via direct contact met varkens, of door het eten van rauw en besmet varkensvlees. Ook het eten van geïnfecteerde ratten kan een besmetting veroorzaken.

Bij een uitbraak van de ziekte in epidemische vorm (hetgeen kan gaan gebeuren als er niet meer gevaccineerd wordt!!) is een besmetting echter ook heel goed mogelijk via indirecte contacten, dus door besmette vervoermiddelen, door personen, dieren of voorwerpen die met besmette dieren in aanraking zijn gekomen. Het virus kan zich, op korte afstanden, zelfs via de lucht verspreiden. Een entstof voor onze huisdieren is tot op heden niet voorhanden. Vroeger werden honden en katten wel gevaccineerd met de entstof die voor varkens op de markt was, maar eigenlijk is niet bekend hoe de effectiviteit was van deze entstof bij het gebruik bij hond of kat. En naar de (mogelijke) bijwerkingen van het gebruik van de varkens entstof bij hond en kat is geen onderzoek gedaan.

CONCLUSIES
Het stoppen met vaccineren levert een groot risico op. Ten eerste voor de varkenssector. Die zal bij een uibraak van de ziekte weer het inmiddels bij iedereen bekende rampscenario gaan meemaken: er zullen weer duizenden of zelfs miljoenen besmette dieren moeten worden afgemaakt of preventief worden geruimd. Financieel zou zo’n tegenslag mijns inziens vrijwel onoverkomelijk zijn, in een branche waar het toch al geen vetpot is.

Natuurlijk voeren de voorstanders van het stoppen met vaccineren aan, dat de ziekte in Nederland al 5 jaar niet meer voorkomt. Maar dat dachten we van Mond en Klauwzeer ook een paar jaar geleden! In een dicht bevolkt gebied als Europa met de intensieve veehouderij van heden ten dage (veel dieren bij elkaar op een klein oppervlak, veel transport) is een epidemie zo uitgebroken!

Ten tweede lopen dus vele andere diersoorten (voor de mens is het virus overigens niet gevaarlijk) ernstig gevaar bij een uitbraak van de zieke van Aujeszky. Zoals reeds eerder gezegd: we moeten beseffen dat deze ziekte voor runderen, schapen, honden en katten altijd dodelijk is! En er is momenteel noch een goede entstof voor deze diersoorten voorhanden, noch een behandeling.

Hopelijk is de minister van Landbouw verstandig en blijft het vaccinatieprogramma voor varkens verplicht. Wordt de fout gemaakt om het vaccinatieprogramma te stoppen, dan zal er hard gewerkt moeten worden aan de ontwikkeling van een goede entstof voor in ieder geval onze honden en katten!

Bron: http://www.whgdierenartsen.nl/html/docdb.asp?id=304

(toestemming voor plaatsing aangevraagd)
Gebruikersavatar
Door Lizzy
#698330
Ditte schreef: ik heb het agrarisch dagblad. Er wordt gezegd dat ze niet meer enten omdat Nederland Aujezky vrij zou zijn....
Ja, maar vandaag zijn we Aujeszky-vrij (dankzij het entingbeleid). En morgen? Ik bedoel, morgen kan er varkenspest uitbreken. En waarom zou morgen geen Aujeszky uit kunnen breken?
Door Ditte
#698339
Ja, precies, dat bedoel ik ook... Nee, volgens mij moeten we echt maar oppassen met varkensvlees, want als het bekend wordt dat er een uitbraak is, ben je al te laat...
 Terug naar “Vragen, Problemen en Discussie BARF”

Barfplaats wordt gesponsord door