Hier kun je al je vragen, problemen, informatie kwijt over vaccinaties, parasieten en wormen

Moderator: Lizzy

Door jolly64
#61084
Ik heb vandaag een uitnodiging gehad van de DA voor een inenting tegen kennelkuch en voor een ontwormingskuur
mijn hond is net 9 maanden en heeft al zijn puppy entingen gehad
Ikzelf zit er aan te denken om NIET te gaan omdat ik het een beetje overdreven vind om weer te laten inenten >:(
Lees net op jullie forum dat omtwormen geen zin heeft als hij ze niet heeft
Dag DA aan mij verdien je deze keer niets ;)
Gebruikersavatar
Door Lizzy
#61160
jolly64 schreef: Ik heb vandaag een uitnodiging gehad van de DA voor een inenting tegen kennelkuch en voor een ontwormingskuur
mijn hond is net 9 maanden en heeft al zijn puppy entingen gehad
Ikzelf zit er aan te denken om NIET te gaan omdat ik het een beetje overdreven vind om weer te laten inenten >:(
Lees net op jullie forum dat omtwormen geen zin heeft als hij ze niet heeft
Dag DA aan mij verdien je deze keer niets ;)
Ik vind kennelhoest entingen sowieso drie keer niks. Je zou wel kunnen overwegen om een mestonderzoekje te laten doen bij jouw DA!
Door meesmerel1
#61269
Geachte redacteur,

Wij, de ondergetekenden, zouden graag onze zorgen in het licht van nieuwe bewijzen met betrekking tot het vaccinatie protocol onder uw aandacht brengen.

De Amerikaanse 'Veterinary Medical Association Committee' (diergeneeskundig medisch verenigings bestuur) rapporteert dit jaar dat 'de aanbeveling tot jaarlijkse hervaccinatie, vaak gefundeerd op vele vaccinatielabels¹, gebaseerd is op historische gegevens, maar niet op wetenschappelijke.'

Smith schrijft in JAVMA in 1995, dat 'er enig bewijs is dat een aantal vaccins immuniteit geven voor een periode langer dan 1 jaar. In feite is er volgens onderzoek geen bewijs dat vele jaarlijkse vaccinaties noodzakelijk zijn en dat bescherming na 1 vaccinatie vaak levenslang is';

En ook ' vaccinatie is een medische procedure met zowel voor- als nadelen voor de patient'; en verder dat 'herhaald vaccineren van patienten met voldoende immuniteit niets toevoegt aan de resistentie voor de ziekte en het risico op post-vaccinatie problemen kan vergroten'.

Tenslotte stelt hij dat 'nadelige reacties veroorzaakt kunnen worden door het antigeen¹, de adjuvant¹, de drager, het conserveringsmiddel, of een combinatie hiervan. Mogelijke ongewenste reacties kunnen zijn het uitblijven van immuniteit, anafylactische shock, immuniteitsonderdrukking, het optreden van auto-immuun ziekten, kortstondige infectie en/of lang durende infectieve dragerstatus.'

Het rapport van de Amerikaanse 'Animal Hospital Association Canine Vaccine Taskforce' (dierhospitaal vereniging, commissie hondenvaccins) in JAAHA (39, maart/april 2003) is ook interessant om te lezen: 'Huidige kennis ondersteunt de uitspraak dat geen enkel vaccin altijd veilig is, geen enkel vaccin altijd beschermt en dat geen enkel vaccin altijd geindiceerd is'; 'Misverstanden, misinformatie en de conservatieve houding van onze professie hebben er voor een groot deel voor gezorgd dat het aannemen van protocols, die het verlagen van het aantal keren vaccineren voorstaan, vertraagd werd'; Immunologisch geheugen zorgt voor langdurige immuniteit voor belangrijke infectieuze ziekten welke zeer veel langer is dan de traditionele aanbevelingen voor jaarlijks vaccineren. Dit wordt ondersteund door een groeiende hoeveelheid veterinaire informatie even als goed ontwikkelde epidemiologische controle in de humane geneeskunde, waaruit volgt dat immuniteit na vaccinatie extreem lang duurt en in de meeste gevallen zelfs levenslang is.'

Verder toont het bewijs dat voor de duur van de immuniteit voor rabies, hondenziekte, parvo, kattenziekte en niesziekte (beide vormen) een minimum van zeven (7) jaar is aangetoond door serologie voor rabies en challenge studies voor alle andere.

De dierenartsen die deze brief ondertekend hebben, accepteren volledig dat geen enkel ander feit zoveel impact heeft gehad op de levens en de gezondheid van onze patienten, de patienten zelf en onze mogelijkheden om infectieziekten preventief te behandelen als de ontwikkeling van jaarlijks toe te dienen vaccins. Echter wij ondersteunen volledig de aanbevelingen en richtlijnen van de Amerikaans 'Animal Hospitals Association Taskforce', om vaccinatie protocols voor honden en katten zo te verminderen, dat booster vaccinaties alleen iedere drie jaar en alleen voor kernziekten gegeven worden, tenzij wetenschappelijk een ander regime wordt gerechtvaardigd.

We willen verder voorstellen dat het bewijsmateriaal zoals nu bekend er snel toe zal leiden tot het accepteren van de volgende feiten worden geaccepteerd:

a.. het immuunsysteem van honden en katten is volledig ontwikkeld op een leeftijd van 6 maanden en ieder gemodificeerd levend virus (MLV) vaccin dat na die leeftijd gegeven wordt, geeft een immuniteit die goed is voor het leven van dat dier.
b.. Een volgende vaccinatie met een MLV een jaar later, zorgt ervoor dat de antilichamen van de eerste vaccinatie die van de tweede neutraliseren zodat er weinig of geen effect is: het dier heeft geen extra bescherming gekregen, noch worden er meer memory-cellen toegevoegd.
c.. Niet alleen zijn jaarlijkse extra beschermende vaccins voor parvo en hondenziekten onnodig, ze zorgen ervoor dat het dier bloot wordt gesteld aan potentiele risico's zoals allergische reacties en immuniteitsgemedieerde hemolytische bloedarmoede.
d.. Er is geen wetenschappelijke documentatie die de labelclaims for jaarlijkse toediening van MLV vaccins wettigt.
e.. Puppies en kittens krijgen antilichamen binnen via de moedermelk. Deze natuurlijke bescherming duurt 8 tot 14 weken.
f.. Puppies en kittens moeten niet gevaccineerd worden op een leeftijd jonger dan 8 weken. De vaccinatie zal geneutraliseerd worden door de immuniteit via de moeder en er zal geen extra bescherming geproduceerd worden.
g.. Vaccinatie op een leeftijd van 6 weken zal absoluut de timing van het eerste effectieve vaccin vertragen.
h.. Vaccinaties die met een tussenpoze van twee weken gegeven worden zullen eerder het immuunsysteem onderdrukken dan stimuleren.
Dit zou de volgende nieuwe handleiding kunnen geven:

1.. een serie vaccinaties wordt gegeven vanaf een leeftijd van 8 weken (bij voorkeur later) en wordt 3 tot 4 weken na elkaar gegeven, tot een leeftijd van ca. 16 weken.
2.. Een extra booster vaccinatie wordt gegeven na een leeftijd van 6 maanden, die dan een levenslange immuniteit geeft.
In het licht van recent beschikbaar gekomen gegevens die het onnodig gebruik en de potentiele schade van jaarlijkse vaccinaties aantonen, roepen wij onze beroepsgenoten op te stoppen met de dagelijkse praktijk van het jaarlijks vaccineren.

Is het verwonderlijk dat clienten vertrouwen verliezen in vaccinaties en zelf op zoek gaan naar de achtergronden ervan? Wij vinden dat ze hierin gelijk hebben. Politiek, traditie en het economisch gewin van dierenartsen en farmaceutische bedrijven zouden geen faktor moeten zijn in het nemen van medische besluiten.

Het is algemeen geaccepteerd dat een jaarlijkse gezondheidscontrole van een huisdier aan te raden is. We schatten onszelf echter laag in, wanneer we deze belangrijke dienst aan onze clienten ophangen aan de vaccinatie, terwijl we uiteindelijk voor de gevolgen zullen moeten boeten. Moeten we wachten totdat men actie neemt tegen dierenartsen, zoals gebeurd is in Texas door Dr. Robert Rogers? Hij beweert dat de huidige praktijk van het marketen van vaccins voor huisdieren bestaat uit fraude door een valse voorstelling geven van zaken, fraude door zwijgen en diefstal door misleiding.

De eed die wij als pas afgestudeerde dierenartsen afleggen is 'om te helpen, of op zijn minst geen kwaad te doen'. We willen onze positie in de maatschappij behouden en het vertrouwen dat men in ons heeft, gebaseerd op ons beroep, niet beschamen.

Daarom geloven wij dat diegenen die in het licht van deze nieuwe ontwikkelingen toch jaarlijks blijven vaccineren, zich misschien wel tegengesteld opstellen aande gezondheid van de dieren die aan hen worden toevertrouwd.

Met vriendelijke groet,

Richard Allport, BVetMed, MRCVS, Sue Armstrong, MA BVetMed, MRCVS, Mark Carpenter, BVetMed, MRCVS, Sarah Fox-Chapman, MS, DVM, MRCVS, Nichola Cornish, BVetMed, MRCVS, Tim Couzens, BVetMed, MRCVS, Chris Day, MA, VetMB, MRCVS, Claire Davies, BVSc, MRCVS, Mark Elliott, BVSc, MRCVS, Peter Gregory, BVSc, MRCVS
Lise Hansen, DVM, MRCVS, John Hoare, BVSc, MRCVS, Graham Hines, BVSc, MRCVS, Megan Kearney, BVSc, MRCVS, Michelle L'oste Brown, BVetMed, MRCVS, Suzi McIntyre, BVSc, MRCVS, Siobhan Menzies, BVM&S, MRCVS
Nazrene Moosa, BVSc, MRCVS, Mike Nolan, BVSc, MRCVS,
Ilse Pedler, MA, VetMB, BSc, MRCVS, John Saxton, BVetMed, MRCVS, Cheryl Sears, MVB, MRCVS, Jane Seymour, BVSc, MRCVS, Christine Shields, BVSc, MRCVS
Suzannah Stacey, BVSc, MRCVS, Phillip Stimpson, MA, VetMB, MRCVS, Nick Thompson, BSc, BVM&S, MRCVS,
Lyn Thompson, BVSc, MRCVS, Wendy Vere, VetMB, MA, MRCVS, Anuska Viljoen, BVSc, MRCVS, and Wendy Vink, BVSc, MRCVS


¹ Verklarende woordenlijst.

Adjuvant: elke factor die de immunorespons versterkt bij contact met het antigeen.

Antigeen: exogene = lichaamsvreende stoffen, meestal eiwitten, die het vermogen hebben in het lichaam antistoffen op te wekken en met deze een verbinding aan te gaan (om ziekteverwekkers aan te kunnen pakken)

Labels (Vaccinatielabels, label claims, e.d.): claims van producenten m.b.t. hun producten
Gebruikersavatar
Door Lizzy
#62166
Bij mijn weten is de brief geschreven door Catherine O'Driscoll. En, alle namen die je onderaan de brief ziet staan zijn van dierenartsen die hier helemaal achter staan en de brief ondertekend hebben. Dit zijn dus dierenartsen uit de UK. Ik heb geen idee wie de brief vertaald heeft.
Door Anna Penta
#64296
Ik vind dit heel interessant. Voor het hondenboek waar ik aan werk, onderzoek ik momenteel de noodzaak van het jaarlijks vaccineren. Deze tekst was mij bekend. In Texas wordt een felle strijd geleverd tegen het jaarlijks enten. Maar dat is natuurlijk wat minder interessant voor de Nederlandse situatie en daarom heb ik proberen te achterhalen of in Nederland onderzoek is gedaan naar deze noodzaak. Ik krijg vandaag enkele boekjes toegestuurd door een fabrikant van vaccins. Deze beweren onderzocht te hebben dat hun vaccins voor hondenziekte en parvo twee jaar werken en die voor weil 9 maanden. Ik hoop in de boekjes uitleg te vinden.

Mijn (voorlopige) conclusie: ik ben er nog lang niet uit. Stel dat de onderzoeken van voornoemde fabrikant op waarheid berusten (ze zijn ermee bezig vaccins te ontwikkelen die langer beschermen), waar komen dan die andere verhalen vandaan? Ik zou graag harde bewijzen zien maar dat is nu het lastige punt.

Wat Weil betreft wordt er ook heel veel beweerd, in Nederland o.a. dat je het elk voorjaar moet geven. In de tekst uit Texas zeggen ze dat de nadelen groter zijn dan de voordelen. Verder blijkt ook in Nederland dat er meestal tegen twee soorten besmettingsgevaar wordt geënt maar dat er vier soorten actief zijn. Halve bescherming dus.

Kortom, ik ben er nog lang niet uit. Ga wel een proefschrift aanvragen naar de bijwerkingen van vaccins.
Door meesmerel1
#64323
Op de uni van Utrecht hebben ze er ook regelmatig discussies over. Misschien kun je daar nog alternatieve info vinden. 13 maart is er bijv. een kattendag georganiseerd door Felcan )en gesponsord door allerhande bedrijven :() als extensie-programma van Pathologie waar een discussie-panel gaat praten over vaccineren. Geen idee of je als buitenstaander daar ook mag komen en zo (kwam de folder tegen, ben hier nietig medewerkertje ;) ).
Gebruikersavatar
Door Hitam
#64339
Ik heb nu dus een test waarmee je de hoeveelheid antilichamen in het bloed kunt testen en mijn eigen hondjes, die vier/vijf jaar geleden voor het laatst geënt zijn, hadden nog een goede titer. Dus die fabrikant zit gewoon te liegen dat het maar twee jaar werkt.
Door Helen
#64354
Hitam schreef: Ik heb nu dus een test waarmee je de hoeveelheid antilichamen in het bloed kunt testen en mijn eigen hondjes, die vier/vijf jaar geleden voor het laatst geënt zijn, hadden nog een goede titer. Dus die fabrikant zit gewoon te liegen dat het maar twee jaar werkt.
Heb je ook een test voor Weil?

groetjes Helen
Gebruikersavatar
Door Hitam
#64365
Nee, die bestaat wel maar ze zeiden dat de titer die door de enting veroorzaakt werd te laag en te kort was om te meten. De test wordt alleen gebruikt om bij zieke dieren te controleren of ze weill hebben.
Door Anna Penta
#64366
meesmerel1 schreef: Op de uni van Utrecht hebben ze er ook regelmatig discussies over. Misschien kun je daar nog alternatieve info vinden. 13 maart is er bijv. een kattendag georganiseerd door Felcan )en gesponsord door allerhande bedrijven :() als extensie-programma van Pathologie waar een discussie-panel gaat praten over vaccineren. Geen idee of je als buitenstaander daar ook mag komen en zo (kwam de folder tegen, ben hier nietig medewerkertje ;) ).
Helen, bedankt voor de tip. Ik heb gister lang met de universiteit van utrecht gebeld, honderd x doorverbonden maar er kwam slechts een proefschrift uit over de bijwerkingen van vaccineren. Ik zal er dus echt een keertje langs moeten wil ik meer te weten komen.
 Terug naar “Vaccinatie/Parasieten/Wormen”

Barfplaats wordt gesponsord door