Hier kun je artikelen/informatie over BARF en/of versvlees posten en vinden, dat als naslagwerk kan dienen voor de forumleden. Dit is GEEN vragen of discussie-categorie!

Moderator: Charlie Angel

#2921865
It’s common knowledge that vitamin D is essential for proper functioning of the human heart, and research has found a direct link between vitamin D deficiency and congestive heart failure (CHF). The relationship is so strong, in fact, that vitamin D blood levels are used to predict the chances of survival of people with CHF.

The muscles and nerves of the body rely on precise levels of calcium in the blood to function correctly. Vitamin D plays a crucial role in maintaining those precise levels through regulation of calcium absorption from the intestines. In humans, vitamin D directly supports heart muscle electrical activity and muscle contraction.

Our canine companions also acquire heart disease, and congestive heart failure is a common cause of death in affected dogs. Canine heart disease is either acquired or congenital, with the vast majority of cases – about 95 percent – in the acquired category. It is estimated up to 60 percent of aging dogs have a heart problem.

What role, if any, vitamin D plays in canine heart disease has never really been investigated. But a new study conducted at Cornell University’s College of Veterinary Medicine and published recently in the Journal of Veterinary Internal Medicine1 sheds some light on the subject. The researchers determined that vitamin D may indeed play a role in congestive heart failure in dogs similar to the part it plays in human heart disease.

What the Cornell Study Revealed: Dogs with Congestive Heart Failure Have Abnormally Low Blood Levels of Vitamin D

The Cornell researchers compared blood levels of vitamin D in dogs with CHF and healthy dogs. The dogs with congestive heart failure had lower blood levels of vitamin D than the dogs without heart disease. The researchers also noted that, as with humans, low blood levels of vitamin D were linked to poor survival rates in the dogs.

Unlike humans who get vitamin D both from exposure to sunlight and through certain foods and dietary supplements, dogs don’t produce vitamin D in their skin, so diet alone must supply all their vitamin D requirements. Unfortunately, the Cornell study failed to demonstrate whether diet was a cause of vitamin D deficiency in dogs with CHF. Instead of analyzing the dogs’ diets, the researchers relied on information compiled from questionnaires, and also made various assumptions about approximate vitamin D intake.

The study also did not address other possible causes for vitamin D deficiency in the dogs with CHF. In humans, heart disease is linked to patient fitness levels and amount of body fat. Vitamin D is fat-soluble and can be isolated in body fat, reducing blood levels. All the dogs in the Cornell study had normal amounts of body fat, so no association between heart disease and body fat could be made.

Another piece of information missing from the Cornell study was whether the dogs with CHF were taking medications that might contribute to their low vitamin D blood levels. Diuretics, which are commonly used to treat heart disease in both humans and dogs, can cause the loss of chemicals in the blood through increased urination. The researchers didn’t evaluate whether the dogs in the study were excreting vitamin D in their urine, a situation that could contribute to a deficiency.

This study is the very first to examine the relationship between vitamin D and congestive heart failure in dogs. Much more research is needed, but what the study does clearly demonstrate is that dogs with CHF have abnormally low levels of vitamin D in their blood, and those deficiencies decrease their survival times. The researchers concluded, “Strategies to improve vitamin D status in some dogs with CHF may prove beneficial without causing toxicity.”

In Otherwise Healthy Dogs, Too Much Vitamin D is a Greater Risk Than Too Little

Despite evidence that dogs with heart disease may benefit from vitamin D therapy, what every dog owner should keep in mind is that vitamin D toxicity is actually much more common than vitamin D deficiency. Most commercial dog food formulas contain at least the AAFCO minimum recommended amount, as does a balanced homemade diet. (Food sources of vitamin D include halibut and other fish, cod liver oil, cheese, yogurt or kefir, liver, and eggs. These are the vitamin D sources I recommend you provide to your dog instead of a vitamin D supplement.)

Since vitamin D is fat-soluble, your pet’s body absorbs it in the same way dietary fats are absorbed, and excess amounts are stored in the liver. Toxicity most often occurs when a dog gets into either some rodent bait or vitamin D supplements. It can also occur in dogs with well-intentioned owners who feel a daily vitamin D supplement is appropriate for their pet. I do not recommend supplementation with this vitamin, instead opting for a fresh food diet containing abundant food sources of vitamin D. If you can’t feed a fresh food diet, you can opt to use foods rich in vitamin D as treats throughout the day, instead.

Symptoms of toxicity can include excessive drooling, vomiting (sometimes with blood), loss of appetite, increased thirst and urination, weakness, depression, abdominal pain, dark tarry feces, weight loss, constipation, muscle tremors, and seizures.

Vitamin D toxicity is a very serious and potentially life-threatening emergency that requires immediate veterinary intervention. After accidental ingestion of a compound containing vitamin D, the first 72 hours are crucial in saving the dog’s life. Typically, prolonged hospitalization is necessary, and treating a dog with vitamin D poisoning is very costly.

The best way to prevent vitamin D toxicity in your dog is to keep your pet far from any rodent-killing agent, feed a balanced, species-appropriate diet, and never casually offer your pet a vitamin D dietary supplement. Consult with your holistic vet before changing your pet’s diet or starting a new supplement.

Bron: Dr Becker
http://healthypets.mercola.com/sites/he ... =515153852
#3264626
Het is algemeen geweten dat Vit D essentieel is voor het goed functioneren van het menselijk hart. Onderzoek heeft een directe link gevonden tussen Vit D en congensief hartfalen (CHF).
Deze relatie is zo sterk dat men aan de hand van het Vit D in het bloed van mensen kan voorspellen wat de overlevingskans is van mensen met CHF.

Spieren en zenuwen van het lichaam hebben de juiste dosis calcium nodig in het bloed om correct te kunnen functioneren. Vit D heeft een cruciale rol om deze calciumlevels te regelen a.d.h.v. calcium absorptie in de ingewanden. Bij mensne ondersteund vit D ook de activiteit van de (hart)spieren.

Onze hondenvrienden kunnen ook hartziekten krijgen en congensief hartfalen is een vaak voorkomende doodsoorzaak bij honden die een hartziekte hebben. Honden lopen deze ziekte op ofwel is het een aangeboren afwijking. 95% van de gevallen gaat het om een opgelopen hartfalen... Er wordt geschat dat 60% van de oudere honden een hartprobleem heeft.

Er is nooit een echt onderzoek geweest wat de rol van vit D bij honden met hartproblemen is. Een recente study aan de Cornell Univeriteit van Dierlijke medicijnen heeft recentelijk een onderzoek gepubliceerd dat een beetje licht schijnt op deze zaak. De onderzoekers hebben aangetoond dat Vit D waarschijnlijk een gelijksoortige rol speelt bij honden als bij mensen in het congesier hartfalen.

Wat ze hebben aangetoond was namelijk dat honden met dit congesief hartfalen allen een abnormaal level van vit D hadden.

De onderzoekers hebben het vit D niveau in honden met hartfalen en gezonde honden vergeleken. De honden met hartfalen hadden lagere bloedniveau's van Vit D dan de gezonde honden.
Ze zagen ook dat honden met hartfalen minder overlevingskans hadden naargelang hun Vit D levels lager waren.

In tegenstelling tot mensen maken honden geen Vit D aan in hun huid wanneer ze aan zonlicht worden blootgesteld. Hierdoor moet al hun vit D uit de voeding worden gehaald. De studie toont jammer genoeg niet aan of de vit D gebrek in de honden met CHF komt door een tekort aan Vit D in de voeding.
De voeding van de honden werd bepaald aan de hand van een vragenlijst ipv een analyse van het voer. Hierdoor werd de Vit D inname enkel geschat.

Het onderzoek heeft ook eventuele andere redenen voor vit D gebrek bij honden met CHF niet onderzocht. Bij mensen bijvoorbeeld is aangetoond dat mensen met een hartziekte minder bewegen en meer lichaamsvet hebben. Vit D lost op in vet en kan zo ingekapseld worden in lichaamsvet waardoor het niveau in het bloed hiervan daalt. De onderzochte honden hadden allemaal een normaal lichaamsvetgehalte waardoor er geen link gelegd kon worden tussen de hartziekte en lichaamsvet.

In de study staat ook geen melding of de honden met CHF medicatie namen op het moment van het onderzoek. Vochtafdrijvers - welke vaak gebruikt worden bij humane en dierlijke behandeling van CFH - kunnen het verlief van nutrienten in het bloed veroorzaken door de stijging van het urineren. In de studie heeft men het niveau van Vit D in de urine niet gemeten ondanks dat dit een verklaring kan zijn voor het tekort.

Deze studie is de eerste die de relatie tussen vit D en CHF bij honden onderzoekt. Meer onderzoek is nodig maar deze studie toont al aan dat honden met CHF abnormaal lage levels van vit D in hun bloed hebben en dat hoe minder dit gehalte is, hoe lager de overlevingskansen liggen. Het besluit van het onderzoek is dat men moet kijken naar een strategie om vit D in de honden met chf te verhogen zonder dat de dosissen toxisch worden.

bij gezonde honden is teveel Vit D een groter risico dan te weinig!

Vit D is namelijk toxisch en komt teveel komt veel vaker voor dan te kort. Commercieel hondenvoer heeft minimum de AAFCO aanbevolen hoeveelheid en gebalanceerd thuis bereid voer ook. (Vit D zit in vis, lever olie, kaas, yoghurt, kefir, lever en eieren. De schrijver van dit document raad deze bronnen aan boven vit D supplementen.

Vit D is vetoplosbaar en wordt opgenomen in het lichaam zoals vet wordt opgenomen. Indien er teveel binnenkomt wordt dit opgeslagen in de lever. Overdosissen gebeuren meestal als de hond ongedierte lokaas of vit D supplementen heeft kunnen eten. Het kan ook gebeuren als de eigenaar van de hond denkt dat de hond te weinig vit D heeft en gaat supplementen.

Symptomen van overdosis zijn: extreem kwijlen, overgeven (soms met bloed), eetlust verloren, veel drinken en plassen, zwak voelen, depressief zijn, buikpijn, donkere ontlasting, vermageren, constipatie, spierspasmn en aanvallen

Vit D overdosis is zeer gevaarlijk en kan zelfs levensbedreigend zijn. Er moet meteen medische hulp gezocht worden. Als een hond een teveel aan vit D heeft opgegeten zijn de eerste 72 uur belangrijk om hem te redden. Meestal moet de hond lang in de kliniek blijven en kost dit enorm veel.

Het best om dit te vermijden is om de hond ver van ongedierte lokaas te houden en een gebalanceerd - soort geschikt voedingspatroon aan te houden.
Geef nooit zomaar vit D supplementen aan de hond zonder eerst met de dierenarts te overleggen.


Voila :) vertaald
 Terug naar “Bibliotheek BARF”

Barfplaats wordt gesponsord door