Hier kun je al je vragen, problemen, informatie kwijt over vaccinaties, parasieten en wormen

Moderator: Lizzy

#2682904
In principe is het volgen van de vaccinatierichtlijnen waarbij we voor CDV,parvo en HCC nog om de 3 jaar vaccineren goed te verdedigen. Voor eigenaren die hier om welke reden dan ook problemen mee hebben kan serologie een alternatief zijn. Wij hebben in het verleden ooit zelf een beperkt onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de vaccicheck (de in huis test). Daarbij vonden wij een redelijke correlatie met de laboratorium testen voor parvo antilichamen en wat lager voor de distemper antilichaam bepalingen. Echter op basis van de gegevens over gevoeligheid en specificiteit worden deze testen wel gezien als een redelijk betrouwbaar alternatief voor vaccineren. Vals positieve uitslagen (dus aantonen van antilichamen terwijl de hond in feite seronegatief is) komen voor. Echter iIndien antilichamen worden aangetoond dan kun je met een redelijke mate van betrouwbaarheid aangeven dat er nog beschermende immuniteit aanwezig is. Indein een eigenaar liever niet wil vaccineren kun je dit wel als zinvol beschouwen.

Voor de vraag m.b.t. de worminfecties heb ik mijn collega Rolf Nijsse gevraagd te antwoorden. Zijn reactie heb ik hieronder geplaatst
Ik hoop hiermee je vragen voldoende te hebben beantwoord
Vriendelijke groet
Herman EgberinkReactie Rolf Nijsse,departement Infectieziekten & Immunologie

Wanneer het onderzoeken van de ontlasting even vaak zou plaatsvinden als het ontwormen, dus het huidige advies is 4x per jaar, dan is dit waarschijnlijk even nuttig als het ontwormen met een kortdurend werkzaam product. Wanneer er producten zouden worden gebruikt met een langere nawerking, dan wordt de discussie iets anders, maar nog steeds geeft dan de diagnostiek extra waarde.

Passieve flotatie is echter mogelijk niet gevoelig genoeg, dus CSF of miniFLOTAC zijn dan wel de methodes die gebuikt zouden moeten worden.

Voor spoelwormen is dit allemaal zeer bruikbaar, maar voor lintwormeneitjes (van Dipylidium, Taenia en Echinococcus) die niet homogeen in de ontlasting voorkomen zijn de methodieken waarschijnlijk niet gevoelig genoeg. Geen vlooien à geen Dipylidiumrisico, dus dit is anders op te lossen. Als het rauw vlees dat gevoerd wordt afkomstig is van de reguliere handelskanalen dan is het risico op Taenia infecties erg klein. Alleen in endemische gebieden en na het eten van prooidieren met blaaswormen bestaat het risico op Echinococcus lintwormen bij de hond.

Indien een eigenaar het wil en er in de praktijk tijd voor is (anders opsturen naar het Woud (wel terugkoppeling vragen aan de eigenaar, anders is de extra info weer verdwenen J)….of via dierenarts naar het VMDC) is het dus een prima alternatief dat ook nog eens extra informatie oplevert.
Voor wat betreft het rauw vlees voeren en het minder voorkomen van parasieten, dit kunnen wij nog niet beamen. Maar de geopperde reden dat de maag pH zo laag wordt dat alles dood gaat kunnen we als niet te verwachten betitelen omdat in ons vossenonderzoek 50-70 % van de dieren Toxocara uit blijkt te scheiden. Wordt er vlees gevoerd van dieren die kunnen komen in gebieden waar ook honden en vossen ontlasten, dan is het zelfs waarschijnlijk dat door het eten van dit vlees er meer infecties van spoelwormen worden gezien. Is het “industrievlees” dan is de kans heel klein. Dus rauw vlees is eigenlijk een te vage omschrijving.
Laatst gewijzigd door JoepenLola op di 28 mei 2013, 21:44, 1 keer totaal gewijzigd.

Barfplaats wordt gesponsord door