Hier kun je al je vragen en problemen kwijt met betrekking tot de gezondheid. Raadpleeg uw dierenarts bij twijfel of urgente zaken.

Moderator: Lizzy

Gebruikersavatar
Door pike
#3388274
Naar aanleiding van bloeduitslagen van Jakkie heb ik zitten zoeken op eiwitbeperkt dieet. Onderstaand heb ik gekopieerd uit het topic over het barf nierdieet. Ik vraag me nu af of dit verhaal wel klopt:

Van: http://www.dogaware.com/health/kidney.html. Vrij vertaald door Lizzy.

Gebaseerd op alle studies die er de afgelopen 10 jaar gedaan zijn (ook door brok fabrikanten!), is het pas nodig om een eiwit beperkt dieet te geven wanneer je hond uremie heeft - dat wil zeggen: een verhoogd ureum gehalte in het bloed heeft. En wanneer het BUN/UREA gehalte is het bloed hoger is dan 80 mg/dL (of 28.6 mmol/L) en wanneer het creatinine hoger is dan 4,0 mg/dL (oftewel hoger dan 354 umol/L) en wanneer de hond symptomen heeft zoals overgeven, misselijkheid, geen honger heeft, zweren op de huid, slaperig is (wat veroorzaakt wordt door een verhoogde stikstof in het bloed), ga je eiwitten beperken.

Nu zijn de volgende waardes gemeten bij Jakkie:
Ureum (BUN) 8.1 (3.2 - 10.3 mmol/l)
Creatinine 87 (44 - 133 umol/l)
Niks mis mee zou je dus zeggen. Ook alle overige gemeten nierwaardes (Natrium, CHloor, Kalium, Fosfaat) liggen binnen het normale.
Symptomen waarom de waardes zijn gemeten: Veel meer drinken, veel meer plassen. Ook 's nachts 2-3 keer.
Hij mankeert vanalles (ouderdomskwalen zoals niet veel meer zien, niet veel meer horen, krakende botjes, flinke hartruis, afname spiermassa) maar hij eet als een dijker, is niet misselijk, geeft niet over of wat dan ook.
Volgens bovenstaand citaat zou ik dus geen eiwitbeperkend dieet hoeven geven?

Nou staat op het bloeduitslagformulier ook nog het volgende:
SDMA (EIA) 15 (0 - 14 ug/dl) HOOG
De SDMA is verhoogd en de kreatinineconcentratie ligt binnen het
referentie interval.
De IDEXX SDMA is een betrouwbaardere biomarker voor de nierfunctie dan de kreatinine omdat deze in een eerder stadium afname van de nierfunctie diagnosticeert en niet beinvloed wordt door de spiermassa. De kreatinine kan verlies van de nierfunctie in een vroeg stadium missen en kan vals verlaagd zijn bij patienten met een verminderde spiermassa. SDMA stijgt zowel bij acute en actieve nierschade als bij chronische nierziekte.

Op de site MCvoor dieren lees ik:
In tegenstelling tot de creatinine wordt de hoogte van het SDMA niet beïnvloed door de leeftijd of mate van gespierdheid van het dier. Het SDMA kan daardoor eerder verhoogd zijn dan het creatinine.
Bij een gestegen creatinine is de nierfunctie over het algemeen met meer dan 75% afgenomen.
De SDMA kan al verhoogd zijn bij een afname van de nierfunctie met 25 tot 40%.

Jakkie heeft naar aanleiding van de verhoogde SDMA-waarde op aanraden van de da nu een aangepast dieet. Na enkele dagen ging Jakkie weer minder drinken en minder plassen. En kunnen wij 's nachts weer slapen. Hij krijgt nu ook puur nier.

Dit verhaal over SDMA, plus de ervaring met mijn eigen hond nu, doen bij mij toch echt wel twijfels rijzen over bovenstaand citaat van dogaware. Want volgens het SDMA verhaal zijn de nieren dus al ver heen tegen de tijd dat het creatinine verhoogd is. En Jakkie heeft wel heel duidelijk gereageerd op aanpassing van het voer.

Nog terzijde: Gezien de historie van Jakkie als leverpatient, met de afgelopen 5 jaren torenhoge leverwaardes en verslechterende echo-beelden hadden we eigenlijk verwacht dat daar nu eindelijk toch ergens een probleem te voorschijn zou komen. Maar tot onze grote verbazing waren alle leverwaardes nu binnen het normale. :cool:
Door Lizzy
#3388282
DogAware heeft de website bijgewerkt met informatie over de SDMA test:

SDMA Test and Early Kidney Insufficiency
IDEXX Laboratories introduced a new test, the SDMA, for detecting loss of kidney function in 2015. This test can detect reduced kidney function when creatinine, BUN (Urea), and urine specific gravity are all still normal. It will be included with standard blood chemistry tests.

Urine specific gravity decreases when about 2/3 of kidney function has been lost, followed by increases in creatinine and BUN (Urea) when about 75% of kidney function has been lost. Prior to that point, the kidneys are able to function adequately even though they are not operating at full efficiency. The SDMA test identifies kidney disease on average when there is 40% loss of function (25% loss is the minimum level at which this test can detect a problem). On average, SDMA increases above normal about ten months (range: 2-27 months) earlier than creatinine rises above the normal range. Note, however, that a steady rise in creatinine over time, even if still within the normal range, may also signal loss of kidney function.

Remember that dogs, like people, need only half of one kidney (25% total function) in order to maintain normal kidney function. That's why people can donate a kidney and remain perfectly healthy.

SDMA can be elevated for reasons other than kidney disease, or there may be an underlying cause, such as heart failure, that affects both the kidneys and SDMA levels. Pay attention to other test abnormalities and symptoms; don't assume kidney disease just because SDMA is elevated. See The SDMA Test In 2018 https://www.2ndchance.info/test.php?page=SDMA2018: What The Results Mean - What The Results Don't Mean for an in-depth analysis by a veterinarian of other causes for elevated SDMA.

There's also the possibility that your dog has mild kidney dysfunction, but other health problems as well that are more important. If your dog has elevated SDMA with normal creatinine, you should not be seeing any symptoms. If you are seeing symptoms, continue to look for a cause -- don't stop looking just because you found elevated SDMA. If your dog has elevated SDMA with slightly elevated creatinine, the only symptoms you should be seeing are increased drinking and urination. Again, if you are seeing other symptoms, such as lethargy, loss of (or increased) appetite, digestive upset, or anything else, continue to look for the cause. If you are seeing very frequent urination, accidents in the house, blood in the urine, or straining to urinate, these point toward a urinary tract infection, which could be causing the elevations. Even if your dog has kidney disease, it will not cause symptoms other than increased drinking and urination in the early stages..

If your dog's SDMA is elevated, that does not necessarily mean he has chronic kidney disease, or even that he will develop it in the future. Even if the kidneys are affected, there could be a genetic or congenital kidney abnormality that is not progressive, or something may have happened in the past, such as an infection, that is no longer present. Even if the loss of function continues to progress, chronic kidney disease is usually slowly progressive, and your dog could live for many years, including living a normal life span and eventually dying of something else entirely. This is not a situation that calls for panic!

The question becomes, what do you do if you discover that your dog has elevated SDMA with normal or very mildly elevated creatinine?

Let me start by telling you what not to do: do not put your dog on a prescription kidney diet.
A reduced phosphorus diet is not needed or beneficial until creatinine rises above 2.0 mg/dL (180 umol/L) or fasted blood phosphorus level rises above 4.5 mg/dL (1.5 mmol/L). Because creatinine is affected by muscle mass, very thin dogs with little muscle may benefit from a reduced phosphorus diet when creatinine is lower than 2.0 mg/dL. If you are feeding a high-phosphorus diet, such as a raw diet that is high in bone, it makes sense to switch to a diet with more normal phosphorus levels. Note that foods approved for adult dogs (maintenance) usually have less phosphorus than those approved for puppies or for all life stages, which require higher phosphorus levels.

Note that for most accurate results, it's best if you fast your dog for at least 12 hours prior to the blood being drawn, with no food but free access (always!) to water. Otherwise, a recent meal may bump phosphorus levels up enough to cause concern. I usually try to take my dogs in for a blood test first thing in the morning, then feed breakfast right afterwards (you can also get away with feeding breakfast right before, if there's no time for the food to be digested before the blood is drawn).

When creatinine or phosphorus blood levels go above these limits, then it is best to feed a reduced phosphorus diet, though the degree of phosphorus restriction depends on how advanced the kidney disease is. Keep in mind that foods such as Hill's k/d are designed for dogs with late-stage kidney disease, and are inappropriate for dogs with early-stage disease. See Understanding Phosphorus below for more information.

A reduced protein diet is not needed or beneficial unless your dog's kidney values are very high and causing uremia, in which case reducing protein can help to control symptoms. Dogs with significant protein in their urine may also benefit from reduced, but not low, protein diets. See Understanding Protein below for more information.

If your dog has protein in the urine (proteinuria), that calls for additional diagnostics. The first thing to do is to rule out a urinary tract infection (UTI), which can cause proteinuria. Since about 20% of UTIs won't show up on a urinalysis alone, it's best to do a urine culture, particularly if your dog is showing any symptoms such as increased drinking and urination, accidents in the house, more frequent urination, painful urination, difficulty urinating, or blood in the urine. If protein in the urine persists after a UTI has been ruled out or successfully treated, a urine protein:creatinine (UPC) ratio should be done to quantify the amount of protein in the urine, which will help to determine what treatment is needed, as well as monitoring progression and response to treatment. Blood pressure should also be tested. See the following for more info:

Glomerulonephritis links below.
ACE Inhibitors and Hypertension: http://dogaware.com/health/kidneymedical.html#ace

Here is an overview of things to consider when you discover that your dog has elevated SDMA, taken from webinars given by IDEXX about their new test:

If SDMA is between 15 and 19, look for other evidence of kidney disease:
Low urine specific gravity. Note that low urine specific gravity is only considered significant when the urine is from the first catch of the day (the first time your dog urinates after being in all night). If specific gravity is low on a mid-day urine sample, repeat the test using a first-catch urine sample to determine whether or not your dog can concentrate his urine.
Active urinary sediment, particularly casts (especially hyaline casts), WBCs (pyuria), RBCs, or bacteria.
Calcium oxalate crystals may point toward kidney or bladder uroliths (stones).
Proteinuria (UPC > 0.5).
History of weight loss, decreased appetite, or polyuria/polydipsia (increased drinking and urination).
Palpable kidney abnormalities.
Creatinine, BUN and/or phosphorus > normal.
Creatinine increasing within normal range.
Anemia.
Abnormal renal imaging or hypertension (high blood pressure).
If no other evidence, recheck in 2-4 weeks. If SDMA remains increased, kidney disease probable, follow IMM (Investigate/Manage/Monitor) protocol as described in the IDEXX SDMA Test Algorithm.

Investigate for underlying cause
Urinalysis
Urine culture if evidence of UTI (see active urinary sediment above) or very low urine specifc gravity (USG < 1.015) on a first-catch urine sample.
UPC (Urine protein:creatinine ratio)
Treat if > 2.0
Investigate if > 1.0
Monitor if > 0.5
Consider imaging (x-ray, ultrasound)
Hydronephrosis from kidney stone blockage (will also cause pain).
X-rays will usually detect kidney stones.
Ultrasound will usually detect pyelonephritis (kidney infection) as well as stones.
Infectious disease
Leptospirosis (see Links below). If lepto is suspected, treatment should be started immediately without waiting for test results.
Tick disease
Lyme disease exposure causes 43% increased risk of developing CKD
Ehrlichia causes 300% increased risk of developing CKD according to new research on 846,626 dogs at IDEXX)
Blood Pressure
Should be < 150
> 180 indicates high risk
BP between 150 and 180 may indicate "white coat syndrome" (increased BP due to stress at the vet's). Treat if BP persistently > 160.
Rule out renal toxin exposure, including from nephrotoxic drugs.

Management
Treat any underlying cause, including dehydration, hypertension (high blood pressure) and proteinuria (see UPC above).
Avoid potentially renal toxic drugs if possible
NSAIDs such as Rimadyl, Deramaxx, Metacam, and aspirin. Use narcotics if needed for post-operative pain.
Cisplatin (chemotherapy drug)
Gentamicin and other aminoglycosides (antibiotics)
Fresh water from a variety of sources should always be available
Kidney diet may be of benefit if creatinine > 2.0, phosphorus > 4.5, proteinuria
Consider renal protective diet. Includes diets that are phosphorus and sodium restricted, high in polyunsaturated fatty acids (fish oil), and supplemented with antioxidants. It is not known at this time if protein restriction is necessary or beneficial in animals with early CKD [see Is a Low Protein Diet Necessary or Desirable?].
Consider medications/supplements to support renal health
Fish oil: give an amount that provides up to 30 mg EPA+DHA combined per pound of body weight daily.
Pronefra (note I know nothing about this supplement other than what they said in the webinar)
Calcium carbonate and magnesium carbonate decrease dietary availability of phosphorus by intestinal binding.
The polysaccharides of Astragalus membranaceus are known to contribute to maintenance of normal kidney architecture.
The fish protein hydrolysate may support normal blood pressure.
Highly palatable liquid supplement, for an easier administration vs. capsules and tablets.
The formulation also contains: butylated hydroxytoluene, chitosan, colloidal silica, fatty acid triglycerides, poultry liver powder, sorbitan monooleate.
Maintain and monitor BP under anesthesia: Make sure your dog is kept on IV fluids before, during, and after any procedures involving anesthesia.

Monitor
Timing dependent on progression.
Recheck first time after about 2 weeks to see if stable. If SDMA and/or creatinine increases rapidly, look for causes of acute kidney failure rather than chronic kidney disease.
Check again in 2-3 months. If continues stable, recheck every 6 months or so after that.
Timing may be sooner if it appears progressive or to monitor response to therapy
Body weight, appetite, overall attitude.
CBC, chem panel with electrolytes, urinalysis.
SDMA (included in chem panel).
UPC (urine protein:creatinine ratio, see above).
Blood Pressure.

For more general information on kidney disease, see the IRIS guidelines or IRIS Pocket Guide, which define the stages of kidney disease as follows:

Stage 1: Creatinine < 1.4, SDMA > 14
Stage 2: Creatinine 1.4-2.0; SDMA 25 or higher may indicate stage 3 if poor muscle mass (which artificially lowers creatinine)
Stage 3: Creatinine 2.1-5.0; SDMA 45 or higher may indicate stage 4 if poor muscle mass
Stage 4: Creatinine > 5.0
Remember: SDMA can be elevated for reasons other than kidney disease. Pay attention to other test abnormalities and symptoms; don't assume kidney disease just because SDMA is elevated. Again, see The SDMA Test In 2018: What The Results Mean - What The Results Don't Mean for an in-depth analysis by a veterinarian of other causes for elevated SDMA.

Remember that chronic kidney disease usually comes on slowly; if your dog is suddenly acting sick or kidney values elevate rapidly, look for causes of acute kidney failure, including leptospirosis, toxins (rat poison, antifreeze, dehydrated treats from China, very high doses of vitamin D, large amounts of grapes or raisins), certain medications (aminoglycoside antibiotics, tetracyclines, NSAIDs such as Rimadyl), and kidney infection (pyelonephritis), among other things. Addison's disease can also affect the kidneys. Addison's disease usually causes gastrointestinal upset that comes and goes over a long period of time. Acute kidney disease is more dangerous in the short term, but kidney function can improve substantially if the underlying cause can be found and treated. Some dogs return to normal over a few days or weeks, while others may be left with some long-term damage to the kidneys.

Understanding Protein
Dietary protein does not cause kidney disease, nor does it speed progression of chronic kidney disease. Dogs with kidney disease who are fed high-protein diets live longer and have a better quality of life than dogs fed low-protein diets. There are only two situations where protein needs to be reduced:

Feeding too much protein to a dog with advanced kidney disease can lead to uremia, a syndrome caused by very high creatinine and BUN (urea) levels that causes nausea, vomiting, loss of appetite, and lethargy. Reducing dietary protein can reduce uremia and help with these symptoms, even though it doesn't help the kidneys themselves.

Protein-losing kidney diseases such as glomerulonephritis are often linked to inflammation or infection anywhere in the body. It is thought that feeding too much protein may lead to higher protein loss in the urine (proteinuria), which increases inflammation, which in turn can lead to more protein loss. In this case, a moderate reduction in protein may reduce proteinuria and decrease inflammation. A low-protein diet, including a prescription kidney diet, is not indicated, as this can lead to low blood albumin that can cause edema (excess fluid in the body). Proteinuria can be monitored using a urine protein:creatinine (UPC) ratio to determine what level of protein works best for your dog. See the section on proteinuria above for more information.

Understanding Phosphorus
Dietary phosphorus does not cause kidney disease, and there is no benefit in reducing dietary phosphorus below normal levels when the kidneys are still able to process phosphorus adequately. Once blood creatinine levels rise above 2.0 mg/dL (180 umol/L), or less if the dog is very thin with little muscle, this indicates that the kidneys are starting to have trouble processing all the wastes they need to. Limiting dietary phosphorus at this point has been shown to slow progression of kidney disease and prolong life by preventing mineralization of organs due to unprocessed phosphorus.

The best measure to use is to monitor blood phosphorus levels. The goal is to keep blood phosphorus at no more than 4.5 mg/dL (1.5 mmol/L) after fasting for at least 12 hours (no food but always free access to water). Fasting before the blood test can be important in order to get an accurate reading of blood phosphorus levels, since these can rise from a recent meal. I recommend scheduling blood tests for first thing in the morning, then feeding breakfast right afterwards (you can also get away with feeding breakfast shortly before the blood is drawn, if there is not enough time for the food to be digested).

If you are feeding a high-phosphorus diet, such as a raw diet that is high in bone, it makes sense to switch to a diet with more normal phosphorus levels. Note that foods approved for adult dogs (maintenance) usually have less phosphorus than those approved for puppies or for all life stages, which require higher phosphorus levels.

When creatinine rises above 2.0 mg/dL or fasting blood phosphorus rises above 4.5 mg/dL, then it is time to start reducing dietary phosphorus, with the amount of reduction linked to how high the creatinine and blood phosphorus readings are. For early-stage kidney disease, a valid goal is about 60 mg phosphorus per kilogram of body weight (about 27 mg/lb) daily. You can find non-prescription foods with 0.6% phosphorus or less on a dry matter basis, or about 150 mg of phosphorus per 100 calories, that will meet this goal.

When kidney disease progresses (creatinine > 2.5 or blood phosphorus > 4.5), reduce dietary phosphorus further, to about 40 mg/kg (18 mg/lb). This will require either a homemade diet or a prescription commercial diet. The lowest amount of phosphorus that you should feed, to dogs with late-stage kidney disease, is about 22.5 mg/kg (10 mg/lb).

The goal is to maintain blood phosphorus levels below 4.5 mg/dL for dogs with early-stage kidney disease (creatinine up to 2.0), 5.0 for dogs with moderate-stage kidney disease (creatinine 2.1 - 5.0), and 6.0 for dogs with late-stage kidney disease (creatinine > 5.0). When blood phosphorus goes above the recommended level for the stage of kidney disease, phosphorus binders should also be added to the diet.

====

Nou weet ik niet wat de vorige CREA uitslagen waren van Jakkie maar op basis van bovenstaande informatie zou Jakkie niet eens symptomen moeten vertonen die op nierproblemen duiden tenzij er een verhoging van CREA is binnen de normaalwaardes. Bij deze SMDA waardes (dus bij de verhoging van SMDA en geen verhoging van CREA) wordt er aangeraden om verder te zoeken naar de oorzaak. Ik weet niet waarom de aanpassing van het dieet heeft geholpen. Ben je veel minder vleesbot gaan geven, want ik kan me voorstellen dat het verlagen van fosfor wel impact zou kunnen hebben. Maar goed, in dit stadium "nierproblemen" (zouden die er inderdaad met zekerheid zijn) hoef je het dieet nog steeds niet aan te passen, aldus DogAware. In theorie zou het dus mogelijk zijn dat de aanpassing van het dieet van Jakkie op een ander vlak dan de nieren hem voordelen brengt.
#3388289
Dit stuk zegt hetzelfde als wat ik ook altijd geleerd en gehoord heb.
Eiwit beperken bij nierfalen was vroeger de behandeling maar is al jaren achterhaald omdat men merkt dat het meer kwaad dan goed doet. Ik wist dat 10 jaar geleden al, lang voor ik barfen kende. Toch blijf je dat nog steeds vaak horen als behandeling bij nierfalen. Heel gek dat dat zo lang duurt dat alle dierenartsen dat veranderen.

Ik las onlangs zelfs een artikel dat posted dat overzetten op een prescripted nierdieet nog nooit aangetoond levens verlengt en dat er zelfs aanwijzingen zijn voor het tegendeel.

Verder vind ik 15 bij SDMA een twijfelachtig resultaat.
Ik heb die rest zelf uitgevoerd en daar zit wel wat foutmarge op. Ikzelf zou die volgende maand nog eens laten testen.
Ook vind ik het niet vreemd dat een hond van (hoe oud is hij, 12?) een licht verminderde nierfunctie heeft. Geen reden tot paniek, zolang de créa normaal is. Je zou wat minder bot en orgaan kunnen gaan geven om fosfor iets te verlagen , maar verder zou ik aanraden te blijven barfen. Dat is gewoon het beste om zijn nieren gezond te houden.

Eerlijk gezegt denk ik ook dat er ergens anders in zijn lichaam iets speelt.
Je spreekt van leverproblemen. Kan het meer drinken daar niet van komen? Ik kan ook niet verklaren waarom het veranderd menu effect heeft (het is geen toeval?) maar ik denk niet dat het beter is voor zijn nieren.

Eiwitbeperken bij nierfalen is puur om de afvalstoffen van de eiwitten, die bij nierfalen opstapelen in het bloed, te verminderen. Want die afvalstoffen maken de hond misselijk. Dat is het enige wat eiwitbeperken doet, misselijkheid verminderen. Maar dat is hier dus gewoon niet aan de orde.
Ik vermoed dat er een side effect van deze menu aanpassing een positief effect heeft bij Jakkie. Niet welke conclusie jij er nu aan toeschrijft. Dat denk ik niet.
Gebruikersavatar
Door pike
#3388297
Bedankt Lizzy voor de tekst, ik ga die straks op mijn gemak doorlezen. Het is te veel om even snel tussendoor te doen.
Ik kan wel het volgende zeggen over Jakkie:
Jak is 14+ en hij heeft een groot bloedonderzoek gehad omdat dat vele drinken allerlei oorzaken kon hebben. Alles is gecheckt. En met uitzondering van de SDMA is alles binnen het normale.
Zijn lever, alles normaal. Oh ja, hij is nuchter geprikt. Zijn laatste maaltijd was meer dan 24 uur geleden. Hij had alleen zijn hartmedicatie gehad. Meer nuchter kon niet.
Hij heeft een behoorlijke hartruis waarvoor hij medicatie krijgt (Cardisure).
Minder bot en/of orgaan gaat hem niet worden. Hij krijgt al geen bot (barf) meer namelijk. Hij krijgt sinds de zomer gestoomde vleesmaaltijden omdat hij geen vers meer verdroeg. Daarvoor stond hij al 2 jaar op kvv omdat het met het botverteren niet goed ging.
Hij krijgt nu tweederde deel van zijn oorspronkelijke stoommaaltijd en dat wordt aangevuld met eenzelfde volume khd (macaroni want rijst verdraagt hij ook niet goed). Hij krijgt ook ei (ook gekookt). Die mocht hij extra, 2-3 per week, rauw of gekookt maakte niet uit. Op mijn vraag of hij dan niet alleen het eiwit mocht krijgen was het antwoord nee, tegenwoordig is de consensus dat ze gewoon het hele ei mogen. Hij krijgt dus geen echt nierdieet van brok of blik (is me overigens ook niet geadviseerd), ik heb er zelf wel naar gekeken maar vind het echt bagger en geloof graag dat een hond daar niet beter van wordt. Als het al goed is voor de nieren is het wel slecht voor wat anders.
En nee, ik ben niet in paniek. Jakkie is nou eenmaal oud geworden en begint helaas een beetje op te raken. In alles. Maar hij is nog dol op zijn prak eten, gaat nog graag een klein rondje naar buiten ook al heeft hij alles al in de tuin gedaan. Een klein stukje door "woest" terrein vindt hij nog steeds geweldig, ook al ziet hij nauwelijks nog. Maar we zijn ons er terdege van bewust dat hij zeer waarschijnlijk niet lang meer meegaat en we houden hem met argusogen in de gaten. Het moet nog wel leuk voor hem zijn en geen lijdensweg. En als hij nu (om wat voor reden dan ook) weer beter functioneert op een deel khd en een extra eitje, nou dan kan hij dat van mij krijgen.
Maar ik ga de lap tekst doornemen want ik wil natuurlijk toch wel graag weten hoe het nu allemaal in elkaar steekt. En ik neem het hele verhaal volgende maand mee naar Mandigers en ben benieuwd hoe hij over dit alles denkt. Hij controleert Duc's nieren 2x per jaar (vanwege de bromide) maar kijkt daarbij alleen naar de Creatinine.
#3388304
Maak je zijn voeding zelf? Of koop je die gestoomde maaltijden?
Want anders zit er misschien zout in?

In dit geval zou ik ook gewoon geven waar hij het goed op doet. Koolhydraten bevatten trouwens ook weinig fosfor. Maar ik geloof echt niet dat er iets ernstigs is met z'n nieren. Die sdma kan zowel door de verminderde lever (ookal zijn de waarden nu terug goed) als de hartproblemen komen. En zelfs als het van de nieren komt, zou ik er niets mee doen.
Ik denk wel dat je gerust wat koolhydraat door groenten kan vervangen.
Gebruikersavatar
Door pike
#3388326
pearlsofpassion schreef:Maak je zijn voeding zelf? Of koop je die gestoomde maaltijden?
Want anders zit er misschien zout in?

In dit geval zou ik ook gewoon geven waar hij het goed op doet. Koolhydraten bevatten trouwens ook weinig fosfor. Maar ik geloof echt niet dat er iets ernstigs is met z'n nieren. Die sdma kan zowel door de verminderde lever (ookal zijn de waarden nu terug goed) als de hartproblemen komen. En zelfs als het van de nieren komt, zou ik er niets mee doen.
Ik denk wel dat je gerust wat koolhydraat door groenten kan vervangen.
Nee ik maak het voer niet zelf. Maar voor zover ik kan nagaan zit er geen (toegevoegd) zout bij.
Ik zal er nog een mailtje aan spenderen.
Ik heb geprobeerd wat van de macaroni door bataat te vervangen, maar dat gaf dunne poep. Toen heb ik pompoen geprobeerd, maar zelfs dat ging tot mijn verbazing niet goed. Bladgroente durf ik dus al helemaal niet te geven en ik houd het dan maar op de macaroni. Dat gaat vooralsnog goed en hij vindt het lekker.
Aangezien hij met de aanpassing minder is gaan drinken, houd ik het maar zo. Hij krijgt nu ook puur nier, ter ondersteuning. Ook als er niks mis is met zijn nieren kan dat geen kwaad. Met nieren die nog voor 25% functioneren, daar kan een hond ook nog mee leven, net als een mens.
Ik heb de tekst nog niet kunnen doornemen trouwens. Hopenlijk vanavond gelegenheid.
Gebruikersavatar
Door Laika
#3388330
Kan het niet aan de puur nier gelegen hebben dat hij minder dronk en plaste?
Aiuto dronk ook veel op het laatst maar we konden geen bloed laten prikken. In overleg met een homeopatisch da zijn we puur nier gaan geven en het drinken werd toen wel minder.
Gebruikersavatar
Door pike
#3388332
Laika schreef: ma 21 okt 2019, 19:23 Kan het niet aan de puur nier gelegen hebben dat hij minder dronk en plaste?
Aiuto dronk ook veel op het laatst maar we konden geen bloed laten prikken. In overleg met een homeopatisch da zijn we puur nier gaan geven en het drinken werd toen wel minder.
Ik heb daar inderdaad ook aan zitten denken. De puur nier kwam er weliswaar iets later bij, maar het scheelde niet veel. Er is een heel simpele manier om daar achter te komen door gewoon de macaroni weg te laten. Maar toen ik dat vanochtend opperde was manlief tegen. Maar ik zit er aan te denken om het af te bouwen en dan zien wat er gebeurt. Maar ik wil eerst de tekst lezen die Lizzy hierboven heeft neergezet.
Gebruikersavatar
Door pike
#3388337
Lizzy schreef: ma 21 okt 2019, 08:26
Nou weet ik niet wat de vorige CREA uitslagen waren van Jakkie maar op basis van bovenstaande informatie zou Jakkie niet eens symptomen moeten vertonen die op nierproblemen duiden tenzij er een verhoging van CREA is binnen de normaalwaardes. Bij deze SMDA waardes (dus bij de verhoging van SMDA en geen verhoging van CREA) wordt er aangeraden om verder te zoeken naar de oorzaak. Ik weet niet waarom de aanpassing van het dieet heeft geholpen. Ben je veel minder vleesbot gaan geven, want ik kan me voorstellen dat het verlagen van fosfor wel impact zou kunnen hebben. Maar goed, in dit stadium "nierproblemen" (zouden die er inderdaad met zekerheid zijn) hoef je het dieet nog steeds niet aan te passen, aldus DogAware. In theorie zou het dus mogelijk zijn dat de aanpassing van het dieet van Jakkie op een ander vlak dan de nieren hem voordelen brengt.
Ik wel ::)

Ik heb even de vorige bloeduitslagen erbij gehaald, inmiddels van 2 jaar geleden:
SDMA 9 (nu 15)
kreatinine 33 (dat was dan weer laag, nu 87 wat gemiddeld is)
Ureum 4.7 (nu 8.1)
Kreatinine en ureum dus nog steeds binnen het normale, maar wel duidelijk hoger dan 2 jaar geleden.

En zoals al geschreven hij eet geen barf meer. Hij had al een tijdje kvv (zo'n 2 jaar) en sinds de zomer (juli) gestoomde vleesmaaltijden uit de winkel. En daar is sinds die tijd niets aan veranderd.
Gebruikersavatar
Door pike
#3388372
ik ben aan de tekst begonnen, en heb toen deze link gevolgd:
https://www.2ndchance.info/test.php?page=SDMA2018: What The Results Mean - What The Results Don't Mean for an in-depth analysis by a veterinarian of other causes for elevated SDMA.
Het is me wel duidelijk nu dat de SDMA-waarde bepaald niet naar de nieren hoeft te wijzen.
In Jakkies geval zou ik dan eerder aan het hart denken, zijn ruis is echt heftig.
Maar toch denk ik, gezien het vele drinken en daaraan gelieerde vele plassen, het verdwijnen van deze symptomen na het aanpassen van zijn dieet en/of het toedienen van puur nier, én ook het stijgen van de overige nierwaardes, ook al zitten die nog steeds in het normale gebied, toch wel in die richting kunnen duiden. Overigens is dat voor een oud hondje ook niet abnormaal, dat de nieren achteruitgaan. In elk geval zijn alle waardes nog lang niet verontrustend. Ik denk dat ik ga proberen het khd-aandeel nog wat terug te schroeven, kijken wat er gebeurt met drinken. Maar helemaal ga ik het er ook niet afhalen, aangezien wat koolhydraten voor het hart ook niet verkeerd zijn. Aangezien de bataat en pompoen niet goed valt, valt daar helaas niets mee te doen.

In dit stadium vind ik het voor Jakkie vooral belangrijk dat hij zijn bakje met eten erg lekker vindt en toch voldoende voedingsstoffen binnen krijgt. Hij is de laatste maand in alles hard achteruit gegaan en zo langzaamaan komt hij in een fase waarin we ons er op moeten voorbereiden dat het moment aankomt dat we hem moeten laten gaan. :'(

Bedankt voor de reacties :)
Door Lizzy
#3388398
pike schreef: di 22 okt 2019, 14:34 ik ben aan de tekst begonnen, en heb toen deze link gevolgd:
https://www.2ndchance.info/test.php?page=SDMA2018: What The Results Mean - What The Results Don't Mean for an in-depth analysis by a veterinarian of other causes for elevated SDMA.
Het is me wel duidelijk nu dat de SDMA-waarde bepaald niet naar de nieren hoeft te wijzen.
In Jakkies geval zou ik dan eerder aan het hart denken, zijn ruis is echt heftig.
Maar toch denk ik, gezien het vele drinken en daaraan gelieerde vele plassen, het verdwijnen van deze symptomen na het aanpassen van zijn dieet en/of het toedienen van puur nier, én ook het stijgen van de overige nierwaardes, ook al zitten die nog steeds in het normale gebied, toch wel in die richting kunnen duiden. Overigens is dat voor een oud hondje ook niet abnormaal, dat de nieren achteruitgaan. In elk geval zijn alle waardes nog lang niet verontrustend. Ik denk dat ik ga proberen het khd-aandeel nog wat terug te schroeven, kijken wat er gebeurt met drinken. Maar helemaal ga ik het er ook niet afhalen, aangezien wat koolhydraten voor het hart ook niet verkeerd zijn. Aangezien de bataat en pompoen niet goed valt, valt daar helaas niets mee te doen.

In dit stadium vind ik het voor Jakkie vooral belangrijk dat hij zijn bakje met eten erg lekker vindt en toch voldoende voedingsstoffen binnen krijgt. Hij is de laatste maand in alles hard achteruit gegaan en zo langzaamaan komt hij in een fase waarin we ons er op moeten voorbereiden dat het moment aankomt dat we hem moeten laten gaan. :'(

Bedankt voor de reacties :)
Ik denk dat dit wel een goede conclusie is. En misschien beginnen de nieren inderdaad minder te functioneren hoor, dat kan natuurlijk makkelijk bij een hondje van Jakkie's leeftijd. Ik hoop dat je nog een tijdje van hem mag genieten.

Ik vroeg me wel af waarom koolhydraten goed zijn bij hartproblemen?
Gebruikersavatar
Door pike
#3388402
Lizzy schreef: wo 23 okt 2019, 07:35 Ik denk dat dit wel een goede conclusie is. En misschien beginnen de nieren inderdaad minder te functioneren hoor, dat kan natuurlijk makkelijk bij een hondje van Jakkie's leeftijd. Ik hoop dat je nog een tijdje van hem mag genieten.

Ik vroeg me wel af waarom koolhydraten goed zijn bij hartproblemen?
Niet voor hartproblemen, maar in zijn algemeenheid. Ik dacht dat het hart (de hartspier?) wat khd benodigde om goed te kunnen functioneren.
Door Lizzy
#3388403
pike schreef: wo 23 okt 2019, 07:58 Niet voor hartproblemen, maar in zijn algemeenheid. Ik dacht dat het hart (de hartspier?) wat khd benodigde om goed te kunnen functioneren.
Een hond heeft geen koolhydraat nodig. Ook niet voor een goede hartwerking. Ze kunnen hun energie er wel uit halen hoor, maar nee, ze hebben het echt nergens voor nodig. Maar doel je nu op het DCM probleem bij honden die graanvrije brokken krijgen? Want de oorzaak daarvan ligt ergens anders, niet bij graanvrij of koolhydraatvrij. In geval van leverproblemen kan het raadzaam zijn om koolhydraat te voeren.
Gebruikersavatar
Door pike
#3388404
Nee dat was het peulvruchtenverhaal toch? Dan was dit ook een kletsverhaal wat ik ooit gelezen heb.
Enkele jaren geleden heeft jak een leverdieet gehad, 3 maanden, veel khd, maar daarna waren zijn waardes nog slechter. Bij hem hielp het dus niet.
Door Siberienne
#3388417
Koolhydraten zijn relatief goedkope energie, brein en spieren kunnen glucose gebruiken en biochemisch gezien hoeft er in de cel minder omgezet te worden om de spier en brein cellen van energie te voorzien. Vooral het brein kan niet zonder glucose.

Als ik de nierwaarden van Jakkie zie dan denk ik dat het best zou kunnen dat zijn nieren toch echt wel slechter functioneren. Kreatinine wordt gebruikt als maat voor glomerulaire filtratie van de nier: dus hoeveel bloed wordt er feitelijk gefilterd. Bij mensen die je dat bij weinig spiermassa bv de kreat relatief laag is en dat dan soms ook bij een kreatinine in een normaal bereik er toch al fors slechtere nierfunctie is. Daarom wordt eigenlijk niet meer standaard de kreatinine gebruikt als maat maar de 'klaring", die kun je berekenen (schatten) of meten (24-uurs urine kreat uitscheiding, urine portie kreat). Wat ik niet snap (en ik heb er naar gezocht maar kan het niet vinden) waarom er bij honden geen normaalwaarden naar gewicht van de hond zijn en geen geschatte klaring en ik durf niet zomaar de formules voor de mens te gebruiken. Als je bij de mens omrekent van kreat naar klaring gebruik je lichaamsgewicht en leeftijd als corrigerende factor.
Die 33 van Jakkie zou in mijn ogen wijzen op relatief laag in eiwit/spiermassa zitten, die waarde van 87 dat de nierfunctie globaal 2-3 x zo slecht is geworden als er in de tussentijd niks aan zijn dieet veranderd is.

Vergeet ook niet dat hart en nieren weliswaar verschillende organen zijn maar wel heel nauw samenwerken met in balans houden van de vochthuishouding. Als de nieren achteruit gaan willen ze toch de doorbloeding zo goed mogelijk houden en gaan ze stoffen afscheiden die het hart weer opjagen (voor de details google maar eens op RAAS systeem) en als dat hart het dan niet trekt kun je weer problemen met vocht-huishouding krijgen. Ik kan me best voorstellen dat koolhydraten nu helpen om de stofwisseling van eiwitten en de doorbloeding van de nier rustiger te krijgen en daarmee het hart te ontlasten. Hoewel ik de details niet kan reproduceren meer. Daarvoor is mijn fysiologie te roestig en te mens gebaseerd ;)
 Terug naar “Vragen en Problemen over gezondheid”

Barfplaats wordt gesponsord door