Hier kun je al je vragen en problemen kwijt met betrekking tot de gezondheid van de kat. Raadpleeg uw dierenarts bij twijfel of urgente zaken.

Moderators: pearlsofpassion, koekje

Door Borke
#505754
Onderstaande informatie heb ikvan de site van de Rasclub Maine Coon:
Vogelgriep en katten


We kregen erg veel vragen over de vogelgriep en de rol die
katten hierin kunnen spelen. De geruchten en halve en hele onwaarheden
begonnen een eigen leven te leiden, mede doordat menig journalist zijn eigen
mening ventileerde in plaats van die van deskundigen.

Gelukkig kunnen dierenartsen altijd terecht bij hun beroepsorganisatie, de
KNMvD, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, deze
heeft onderstaand bericht naar alle dierenartsen doen uitgaan.

Dit bericht plaatst alles betreffende katten en vogelgriep in de juiste
verhouding, de vragen en antwoorden staan helemaal onderaan.Relatie kat en Aviare Influenza
In de media zijn diverse berichten verschenen over de vatbaarheid van katten
voor het Aviaire Influenza virus type H5N1. De basis hiervan is gelegen in
onderzoek dat gedaan is naar de rol van katten in de epidemiologie van H5N1
in Azië. Er is een aantal wetenschappelijke artikelen verschenen over H5N1
virus infectie in katten. De samenvattingen vindt u hieronder. De volledige
artikelen zijn verkrijgbaar via de links onderaan de samenvattingen.
. --------------------------------------------------------------------------------

Mogelijke vragen
Deze studies kunnen leiden tot een aantal praktische vragen m.b.t. H5N1
virus en katten. Het antwoord hierop hangt af van het scenario. Dit advies
is opgesteld door Thijs Kuiken en Ab Osterhaus van het Erasmus MC, Rotterdam
in overleg met het Ministerie van LNV en het RIVM.

Scenario 1: H5N1 virus is niet vastgesteld in Nederland (situatie van 27
februari 2006)
1. Wat is het risico dat mijn kat H5N1 virus infectie krijgt?
Dit is niet of nauwelijks aanwezig.

2. Wat is het risico dat katten een rol spelen in de verspreiding van H5N1
virus?
Dit is niet of nauwelijks aanwezig.

3. Wat is het risico dat ik H5N1 virus infectie krijg van mijn kat?
Dit is niet of nauwelijks aanwezig.

Advies
Vooralsnog geen.

Scenario 2: H5N1 virus is vastgesteld in wilde vogels in Nederland

1. Wat is het risico dat mijn kat H5N1 virus infectie krijgt?
Uit experimenteel werk blijkt, dat katten geïnfecteerd kunnen worden met
H5N1 virus en dodelijk ziek kunnen worden. De voornaamste verschijnselen
zijn verhoogde lichaamstemperatuur, algehele malaise, versnelde en
bemoeilijkte ademhaling, conjunctivitis, protrusie van het derde ooglid, en
eventueel diarree. Hoewel er geen rapporten zijn dat katten geïnfecteerd
worden door contact met geïnfecteerde wilde vogels, is dit zeker niet uit te
sluiten. De wilde vogelsoorten in Europa en Azië waarin H5N1 virus tot nu
toe is gevonden zijn voornamelijk watervogels (zwanen, ganzen, eenden) en
niet de vogelsoorten (mezen, mussen, merel, andere kleine vogels in en om
tuinen) waarmee katten normaliter in aanraking komen. Om die reden lijkt het
risico klein dat katten H5N1 infectie krijgen door contact met wilde vogels.
Echter, H5N1 virus is in principe besmettelijk voor alle vogelsoorten en het
is niet uit te sluiten dat vogelsoorten waarmee katten in contact komen in
de toekomst besmet zullen worden. Mocht dit gebeuren, dan zou het risico van
infectie door wilde vogels groter worden.

Conclusie: Het risico dat een kat geïnfecteerd raakt met H5N1 is zeer
gering, maar niet uit te sluiten.

2. Wat is de rol van katten in de verspreiding van H5N1 virus?
Experimenteel geïnfecteerde katten scheiden virus uit via de luchtwegen en
via het maagdarmkanaal, en dragen de infectie over naar andere katten. Dit
betekent dus dat katten H5N1 virus kunnen verspreiden. De verwachting is
echter dat bij aanwezigheid van H5N1 virus in wilde vogels (vooral als het
om watervogels gaat), de kans of besmetting van katten klein zal zijn.
Echter, onder bepaalde omstandigheden, en wanneer het virus wordt gevonden
in vogels waarmee katten vaker contact hebben, kunnen katten een rol kunnen
spelen bij de verspreiding van virus.

Conclusie: De rol van katten in de verspreiding van het H5N1 virus is niet
uit te sluiten, maar zeer gering.

3. Wat is het risico dat ik H5N1 virus infectie krijg van mijn kat?
Overdracht van H5N1 virus (of een andere influenzavirus) van kat naar mens
is niet vastgesteld, hoewel het theoretisch mogelijk is. Omdat de
verwachting is dat de kans op besmetting van katten door vogels klein zal
zijn, zal ook het risico dat een mens door een kat geïnfecteerd wordt klein
zijn.

Conclusie: Het risico dat ik H5N1 virus van mijn kat krijg is niet uit te
sluiten, maar zeer gering.

Advies
In zones waar H5N1 infectie in wilde vogels is vastgesteld, zouden katten
binnen gehouden moeten worden om contact tussen katten en wilde vogels te
voorkomen. Indien er sprake is van mogelijk contact tussen katten en
besmette wilde vogels, of wanneer katten verschijnselen vertonen die lijken
op die van influenza, zouden de katten voor een bepaalde tijd in quarantaine
moeten worden gehouden, waarbij nader onderzoek dient plaats te vinden.

Scenario 3: H5N1 virus is vastgesteld in pluimvee in Nederland.

1. Wat is het risico dat mijn kat H5N1 virus infectie krijgt?
In principe is het risico aanwezig als contact met besmet pluimvee of hun
uitwerpselen niet zeker kan worden uitgesloten. Uit anekdotische rapporten
uit gebieden met endemische H5N1 virus infectie in pluimvee, zouden contact
met geïnfecteerd pluimvee alsmede hun uitwerpselen en eten van besmette
pluimvee karkassen de voornaamste bron van infectie zijn. Bij H5N1 virus
uitbraken in pluimvee is het dus van belang om contact tussen katten en
pluimvee en hun uitwerpselen te voorkomen.

Conclusie: Het risico dat een kat geïnfecteerd raakt met H5N1 is zeer
gering, maar niet uit te sluiten.

2. Wat is de rol van katten in de verspreiding van H5N1 virus?
De verwachting is echter dat bij een uitbraak van H5N1 virus infectie in
pluimvee, bij de juiste voorzorgsmaatregelen katten nauwelijks bij zullen
dragen tot de virus verspreiding. Dit omdat het aantal besmette vogels vele
malen hoger is dan het aantal besmette katten, en omdat pluimvee veel meer
virus uitscheidt dan katten. Desondanks zouden katten onder bepaalde
omstandigheden een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld door van een
pluimveebedrijf naar een andere te gaan, en is het verstandig daarmee
rekening te houden.

Conclusie: De rol van katten in de verspreiding van het H5N1 virus is niet
uit te sluiten, maar zeer gering.

3. Wat is het risico dat ik H5N1 virus infectie krijg van mijn kat?
Overdracht van H5N1 virus (of een andere influenzavirus) van kat naar mens
is niet vastgesteld, hoewel het theoretisch mogelijk is. Echter, net zoals
bij de rol van katten bij virusverspreiding, zal het risico dat een mens
door een kat geïnfecteerd wordt vele malen kleiner zijn dan door pluimvee.
Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld in een huishouden op een bedrijf
met besmet pluimvee, zou deze route mogelijk zijn, en is het van belang
rekening te houden ermee.

Conclusie: Het risico dat ik H5N1 virus van mijn kat krijg is niet uit te
sluiten, maar zeer gering.

Advies
In zones waar H5N1 infectie in pluimvee is vastgesteld, zouden katten binnen
gehouden moeten worden om contact tussen katten en pluimvee te voorkomen. In
geval dat er sprake is van mogelijk contact tussen katten en besmet
pluimvee, of wanneer katten verschijnselen vertonen die lijken op die van
influenza, zouden de katten voor een bepaalde tijd in quarantaine moeten
worden gehouden, waarbij nader onderzoek dient plaats te vinden.

Zwerfkatten
Wanneer H5N1 virus vastgesteld wordt in Nederland, ofwel in wilde vogels ,
ofwel in pluimvee, kan niet uitgesloten worden dat zwerfkatten besmet worden
met H5N1 virus. Door hun bewegingen zouden zij het virus kunnen verspreiden
naar een ander gebied. Daarnaast zouden zij, wanneer zij ziek worden en
opgevangen worden, een mogelijke bron van besmetting kunnen zijn voor
mensen.

Andere diersoorten
Voor de volledigheid is het goed te vermelden dat H5N1 virus niet alleen
infectie kan veroorzaken bij katten, maar ook bij andere soorten carnivoren.
Er zijn rapporten van besmetting en ziekte bij onder andere tijgers,
luipaarden, en civetkatten. Infectie met H5N1 virus bij honden en varkens is
beschreven. Door het brede gastheerbereik van dit virus kan niet worden
uitgesloten dat andere wilde of gedomesticeerde diersoorten zoals vossen,
zeehonden, en marterachtigen, alsmede pelsdieren met dit virus kunnen worden
geïnfecteerd.

Met vriendelijke groet, namens www.petlook.nl en mogelijk gemaakt door
www.sashasblend.nl en www.maoriplex.nl ,

Bulle Koster en Peter Klaver, dierenartsen.
 Terug naar “Vragen en Problemen gezondheid”

Barfplaats wordt gesponsord door