Hier kunnen jullie lekker kletsen. Dit board is dus niet bedoeld voor serieuze voedings/gezondheidsvragen!

Moderators: Lizzy, Charlie Angel, eelke

#3125977
Hope schreef: Film is in het Deens gesproken en Engels ondertiteld.
:-X

https://m.youtube.com/watch?t=147&v=GO2i-r39hok
Interessant, ik ga kijken!

En verder ben ik het helemaal met je eens. De overheid heeft eng veel invloed en wij mensen hebben veel te weinig geleerd om zelf na te denken. Wat wil je ook met ons onderwijssysteem waarin je hoofd vanaf je zesde urenlang elke dag wordt volgestouwd met informatie. Maar hoe we voor onszelf moeten zorgen, dát leren we niet. Eng.
#3126048
Ik moet zeggen dat ik het RVP nu ook wel wat schrikken vind. Zoveel tegelijk (7 stoffen!) en zo vaak. Dat was 20 jaar geleden dan toch een stuk minder en toen vond ik het al vaak en veel.

Waarom titeren ze niet bij mensen/kinderen? Of is dat te duur?
Bijvoorbeeld de BMR bij 14 maanden kan ik me voorstellen, maar ga dan op 9 jaar titeren en kijk wie er antistoffen heeft.
#3126054
De HPV-vaccinatiecampagne

het Indianenverhaal van de overheid
 

Met de mantra “Vaccinaties zijn veilig en effectief” zijn artsen en ouders generaties lang in slaap gesust. Maar bij het als duveltjes in een doosje verschijnen van de vaccins tegen humane papillomavirussen (HPVs) bleek een deel van Nederland gelukkig klaarwakker. Dat de protesten vanuit de burgerij tegen de invoering van het HPV-vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma terecht zijn, kan ik vanuit de intensieve research voor mijn boek Baarmoederhalskanker, de HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina’ alleen maar bevestigen. Waarom is de overheid er zo op gebrand om de Nederlandse moeders van de toekomst te injecteren met een genetisch gemanipuleerd vaccin waarvan de werkelijke effectiviteit, maar ook de veiligheid niet is vastgesteld? En waarom hanteert de overheid een oorlogsmodel naar de kritische burgerij?
#3126058
Het walchelijkste vind ik dat miljoenen kinderen als "proefkonijn" zijn gebruikt....met toestemming van hun ouders.


HPV vaccin experiment op meisjes

'Het HPV-vaccin is een waanzinnig goed experiment', aldus Mathilde Boon (patholoog en oprichter van het Leids Cytologisch en Pathologisch Laboratorium) een jaar geleden in de documentaire 'De Prik en het Meisje'.

Belangrijke vraag (want zelfs deskundigen en gezondheidsinstanties geven keer op keer toe dat dit vaccin op meisjes/proefkonijnen wordt uitgetest) : zou dit al 3 jaar 'experimenteren' dan niet onder de wet 'medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen' moeten vallen?

Want deze wet zegt het toch heel onomwonden : Het is verboden wetenschappelijk onderzoek te verrichten met proefpersonen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt of die niet in staat zijn tot een redelijke waardering van hun belangen ter zake. Dit verbod is niet van toepassing op wetenschappelijk onderzoek dat mede aan de betrokken proefpersonen zelf ten goede kan komen en op wetenschappelijk onderzoek dat niet dan met medewerking van proefpersonen uit de categorie waartoe de proefpersoon behoort, kan worden verricht en waarvan voor hen de risico's verwaarloosbaar en de bezwaren minimaal zijn.

Ofschoon over de formulering van deze (juridisch onderbouwde) zin blijkbaar uitvoerig is nagedacht, lijkt het voor de hand liggend om de volgende conclusie te kunnen trekken : de ouders en/of het minderjarige meisje zouden er expliciet mee in moeten stemmen dat zij als proefpersoon beschouwd worden bij het inenten met het HPV-vaccin en voor deelname aan dit experiment eerst voor akkoord zouden moeten tekenen nà uitvoerig te zijn geïnformeerd, en dan met name rekening houdend met de volgende paragrafen uit deze wet :

1.Het is verboden wetenschappelijk onderzoek te verrichten:
•b.indien de proefpersoon minderjarig is doch de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt : zonder schriftelijke toestemming van de betrokkene, alsmede die van de ouders die het gezag uitoefenen of van zijn voogd;

5. Alvorens toestemming wordt gevraagd, draagt degene die het onderzoek uitvoert er zorg voor dat de persoon wiens toestemming is vereist, schriftelijk en desgewenst in een aan de toestemming voorafgaand onderhoud wordt ingelicht over:
•a. het doel, de aard en de duur van het onderzoek;
•b. de risico's die het onderzoek voor de gezondheid van de proefpersoon met zich zou brengen;
•c. de risico's die het tussentijds beëindigen van het onderzoek voor de gezondheid van de proefpersoon met zich zou brengen;
•d. de bezwaren die het onderzoek voor de proefpersoon met zich zou kunnen brengen.

6. De inlichtingen worden op zodanige wijze verstrekt dat redelijkerwijs zeker is dat de betrokkene deze naar haar inhoud heeft begrepen. Hij krijgt een zodanige bedenktijd dat hij op grond van deze inlichtingen een zorgvuldig overwogen beslissing omtrent de gevraagde toestemming kan geven.

Meer informatie hierover :http://wetten.overheid.nl/BWBR0009408/g ... 05-02-2010

Dat het een experiment is, erkennen alle deskundigen. De groep 12-jarigen, die massaal wordt gevaccineerd, is nooit grootschalig wetenschappelijk onderzocht :http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973 ... d943007f53'Met dank aan Ellen Vader , ALEPH Weekoverzicht n° 42
Schrijf u in voor haar vaccinatie nieuwsbrief via:  [email protected]
#3126059
ook hier een dochter die in aanmerking kwam voor de vaccinatie,maar ze heeft er voor bedankt(haar eigen keuze) ook is ze niet gevaccineerd tegen kinkhoest(onze keuze als ouders) 15 jaar geleden werd het oude vaccin nog gegeven met een waslijst aan bijwerkingen  :-X
geen idee of dat bij het nieuwe vaccin ook zo is,maar daar zou ik me dan in moeten verdiepen en aangezien ze alle 2 allang geen vaccinaties meer hoeven,hoeft dat dus niet  :biggrin2:
#3126068
Zie eens de gevolgen van het vaccin. Ongeveer  20 meisjes overleden..waarvan 11 binnen 1 week na het vaccineren


Rijksvaccinatieprogramma (RVP) massaal aan
Nederlandse meisjes wil laten toedienen. Klink is jurist, en weet zich dus in te dekken!
• De Food and Drug Administration (FDA) droeg
8.864 rapportages over van Gardasil bijwerkingen,
gemeld aan het Vaccine Adverse Effect Report
System (VAERS, een samenwerking tussen FDA
en de Centers for Disease Control (CDC). Daaruit
blijkt dat er na toediening van dit specifieke
vaccin minstens 18, en misschien zelfs 20 meisjes
zijn overleden; 11 van hen overleden binnen een
week na vaccinatie, 7 binnen twee dagen.
Tussen 1 januari 2008 en1 juli 2008 zijn er 140
gevallen van ernstige gevolgen gemeld, waarvan
27 aangemerkt als levensbedreigend. Verder zijn
er 10 gevallen van spontane abortus, en zes van
Guillain-Barré syndroom (GBS, een op polio
gelijkende, naar boven optrekkende auto-
immuunverlammingsziekte, een bekend vaccinatie
effect). Sinds juni 2006 zijn er 38 gevallen van
GBS bij de FDA aangemeld. Verder zijn er, behalve
78 gevallen van genitale wratten die niet worden geacht plaats te vinden, ook gevallen gemeld van meisjes die na vaccinatie ineens blaren en/of wratten ontwikkelden in hun vagina, anus, en op hun armen en rug. Overigens: het aantal meldingen van negatieve effecten na vaccinatie wordt over de hele wereld geschat op 10% van de werkelijke incidentie. In Nederland voert het RIVM al jaren een zeer actief ontmoedigingsbeleid: ouders die effecten melden, worden net zo lang bewerkt totdat zij zwijgen over het oorzakelijk verband dat zij hebben waargenomen tussen de vaccinatie en de gevolgen daarvan in hun kind.
• Hoewel nog niet helemaal kan worden uitgesloten dat Gardasil een belangrijk medische vooruitgang zou kunnen betekenen, is het niet verstandig om de gezondheid en de veiligheid van het publiek – en in het bijzonder die van kinderen – op het spel te zetten, door dit vaccin verplichtte stellen of op de markt te brengen voordat er voldoende tests zijn afgerond. Het zou niet voor het eerst zijn dat het grote publiek het werkelijke proefkonijn is voor een farmaceutisch product.
• Ongeacht wellicht het vermogen om HPV-besmetting en kanker te helpen voorkomen, moet Gardasil nooit zonder een voorafgaande HPV-test worden toegediend: het vaccin is in staat gebleken bestaande infecties te verergeren.
• En verder moeten mensen terdege beseffen dat met het HPV-vaccin de noodzaak voor een uitstrijkje blijft. Geen enkel vaccin is 100% effectief, en Gardasil bevat slechts 4 van de HPV-stammen.

“Niet alleen zal Gardasil bestaande HPV infecties niet genezen, de symptomen ervan kunnen door het vaccin verergeren; daardoor kunnen er onder vrouwen die het virus al bij zich dragen zonder dat te weten, massaal genitale wratten of abnormale laesies uitbreken die beide uitvoerige behandeling behoeven”, aldus Tegan Millspaw, hoofdonderzoeker en belangrijkste auteur van het Judicial Watch rapport.

Een andere belangrijke kwestie die, behalve door verschillende wetenschappers, ook in dit rapport naar voren wordt gebracht, is de bezorgdheid dat het voorkómen van de vier HPV-stammen in het vaccin, andere HPV stammen zal uitnodigen tot het innemen van hun plaats, met bovendien wellicht een grotere virulentie. Tom Fitton, voorzitter van Judicial Watch, zegt in een persbericht: “Gezien de vele vragen rond Gardasil is het beste gezondheidszorgbeleid om de veiligheid van Gardasil nogmaals onder de loep te nemen, en de toediening ervan aan minderjarigen te verbieden. Overheden moeten iedere poging tot het verplicht stellen, of het promoten van dit vaccin voor kinderen op z’n minst nog eens goed overdenken”.

Ken uw geschiedenis
#3126073
Roef & Hidde schreef: ook hier een dochter die in aanmerking kwam voor de vaccinatie,maar ze heeft er voor bedankt(haar eigen keuze) ook is ze niet gevaccineerd tegen kinkhoest(onze keuze als ouders) 15 jaar geleden werd het oude vaccin nog gegeven met een waslijst aan bijwerkingen  :-X
geen idee of dat bij het nieuwe vaccin ook zo is,maar daar zou ik me dan in moeten verdiepen en aangezien ze alle 2 allang geen vaccinaties meer hoeven,hoeft dat dus niet  :biggrin2:
Wijze dochter heb jij.

In de tijd dat mijn jongste dochter als baby gevaccineerd moest worden..kreeg zij na de DKTP  zeer  hoge koorts, zij lag te ijlen in haar bedje..... na middernacht was de hoge koorts gedaald.

Na een x aantal tijd..moest zij voor de herhaal Vacc. heb toen gezegd dat zij  bij de vorige Vacc.zeer hoge koorts gekregen heeft. het antwoord was...."nu dan laten we de K van kinkhoest er maar uit" Mijn conclusie....die floepers wisten al lang dat vacc. niet altijd goed gaat. Wij wisten bijna 40 jaar gelden nog niets. Nu gelukkig wel. :biggrin2:
#3126133
Omdat mijn zoontje steeds erg ziek werd van de entingen ben ik met langere tussenpozen, met ontsporing en op oudere leeftijd aan het enten. Ik krijg zeer regelmatig brieven van de overheid. Met nieuwe oproepkaarten en dreigende taal. Op het allerlaatst staat er heel klein dat vaccineren niet verplicht is. Ik wuif het weg omdat ik wel alles ent, alleen later. Maar als niet zou vaccineren lijk je wel een crimineel hoor.
#3126154
Jantina schreef: Omdat mijn zoontje steeds erg ziek werd van de entingen ben ik met langere tussenpozen, met ontsporing en op oudere leeftijd aan het enten. Ik krijg zeer regelmatig brieven van de overheid. Met nieuwe oproepkaarten en dreigende taal. Op het allerlaatst staat er heel klein dat vaccineren niet verplicht is. Ik wuif het weg omdat ik wel alles ent, alleen later. Maar als niet zou vaccineren lijk je wel een crimineel hoor.
We moeten ook niet vergeten dat we heel wat ziektes niet of minder hebben juist omdat er gevaccineerd wordt. Maar inderdaad, er kunnen toch redenen zijn om niet of anders te vaccineren? Bizar...
#3126254
Hope schreef: We moeten ook niet vergeten dat we heel wat ziektes niet of minder hebben juist omdat er gevaccineerd wordt. Maar inderdaad, er kunnen toch redenen zijn om niet of anders te vaccineren? Bizar...

Als je het artikel van  Hans Moolenbergh leest...daar vertelt hij dat ziekten ..komen en gaan.
In mijn jonge jaren..was er geen kind wat autistisch was, of ADHD had...en allergie?..had men nooit van gehoord.

Inmiddels zij er "nieuwe" ziekten bij gekomen, SARS, MERS ,  Vogelgriepvirus, Legionella,HIV. AIDS, nahja ik zal er ongetwijfeld aantal vergeten zijn.

Nadat ik 65 jaar geworden was..mocht ik gratis de griepprik krijgen.. ook in die tijd de gratis  prik tegen de Mexgriep die 2x gezet moest worden. Tuurlijk heb ik tot op heden alle prikken  lekker NIET laten zetten.

Ook lollig..ik ben tot op heden  nooit in mijn leven  gevaccineerd. Het was oorlog...en na de oorlog ging men puin ruimen.  Heb wel de meeste kinderziekten ondergaan. Nooit heb ik A.B.  geslikt. :biggrin2:
Bovendien... ben ik nooit echt ziek.
#3126257
Ponneke schreef:
Als je het artikel van  Hans Moolenbergh leest...daar vertelt hij dat ziekten ..komen en gaan.
In mijn jonge jaren..was er geen kind wat autistisch was, of ADHD had...en allergie?..had men nooit van gehoord.

Inmiddels zij er "nieuwe" ziekten bij gekomen, SARS, MERS ,  Vogelgriepvirus, Legionella,HIV. AIDS, nahja ik zal er ongetwijfeld aantal vergeten zijn.

Nadat ik 65 jaar geworden was..mocht ik gratis de griepprik krijgen.. ook in die tijd de gratis  prik tegen de Mexgriep die 2x gezet moest worden. Tuurlijk heb ik tot op heden alle prikken  lekker NIET laten zetten.

Ook lollig..ik ben tot op heden  nooit in mijn leven  gevaccineerd. Het was oorlog...en na de oorlog ging men puin ruimen.  Heb wel de meeste kinderziekten ondergaan. Nooit heb ik A.B.  geslikt. :biggrin2:
Bovendien... ben ik nooit echt ziek.
Dat niemand er ooit van gehoord had wil niet zeggen dat het niet bestond. Kinderen die toen autistisch waren belanden op een LOMschool oid. Of in een gesticht, zoals mijn moeder dat zo netjes wist te omschrijven. Het bestond wel degelijk maar had nog niet de naam.
Laatst gewijzigd door keetje op vr 19 jun 2015, 14:12, 1 keer totaal gewijzigd.
#3126262
Toen ik op de basisschool zat waren er best wat kinderen die tegenwoordig als ADHD of PPDNOS o.i.d. gediagnostiseerd zouden  worden. Maar omdat de discipline in de klas veel groter was, er meer structuur en duidelijkheid was, konden ze er blijkbaar beter mee omgaan. En er stond geregeld een etterbakje op de gang af te koelen, maar dat kon ook gewoon ondeugendheid/uitproberen zijn.
Alhoewel sommige docenten, ook toen, de drukke kinderen moeilijk vonden, want ooit is er een schoolbord kapot geramd met het houten kantje van de wisser...'STILTE'...BAF...BAF...sterretje erin...
Ooooohhhhhh juffrouw.... :P....toen was het wel stil ja... :biggrin2:
Speciaal onderwijs was er toen ook wel, maar alleen voor kinderen die echt gedragsmatig niet konden meekomen, of een handicap hadden.
Gut...ik weet de namen van de etterbakjes nog steeds hoor.  :D
#3126277
Er zijn in de geschiedenis veel genieën die, als ze nu zouden leven en onderzocht zouden worden, gewoon de diagnose ADHD, ASS oid zouden krijgen. Leonardo davinci, Einstein etc, etc. En toen bestonden er geen vaccinatie's dus wat dat dan met wel of niet vaccineren te maken heeft snap ik niet.
 Terug naar “Bar-plaats”

Barfplaats wordt gesponsord door